Pražáková Jaroslava, Ing., Ph.D.

Pražáková Jaroslava, Ing., Ph.D.

Professional profile: 

She graduated from Faculty of Agricultural University of South Bohemia in České Budějovice in Management of Commerce. Since 2006 she was a member of the Department of Management of Agricultural Faculty and Faculty of Economics, she held the position of office worker and assistant professor (2010-2012). She participated in teaching of Management, Supply Chain Management, Operations Management and Lean Manufacturing. In June 2011 she defended doctoral dissertation focused on Supply Chain Management. From 2011 to 2013 she was a member of the Academic Senate of Faculty of Economics. Since the year 2011 she has been employed as a referent of the R&D Department. She deals with administration of publishing activities including journals published by Faculty of Economics.

She participated on grant project FRVŠ – Lean production as a member of project team (main researcher prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc.) and project Aktion – Use of IT–technologies to support small business in regions České Budějovice and Freistadt (main researcher Ing. Dagmar Bednářová, CSc.) in the year 2012.

Since 2013 she is a member of the Department of Accounting and Finance Faculty of Economics, University of South Bohemia in Czech Budejovice and focuses on the area of corporate finance.

Personal websites and profiles: 

http://scholar.google.cz/citations?user=cUuOZxEAAAAJ&hl=cs

https://www.researchgate.net/profile/Jaroslava_Prazakova

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
OFINP Corporate Finance KUF Ano
DS Daňový systém KUF Ano
FINP Finance podniku KUF Ano
QFINP Finance podniku KUF Ano
FINP1 Finance podniku I KUF Ano
FNP1 Finance podniku I KUF Ano
KFNP1 Finance podniku I KUF Ano
KFP1 Finance podniku I KUF Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Pražáková Jaroslava
Pech Martin
Financial Health as a Key Factor for Improving the Stability of Supply Network
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Bednářová Dagmar
Fuka Jindřich
Pražáková Jaroslava
Quality Management System in Selected Companies
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Bednářová Dagmar
Pražáková Jaroslava
Kosíková Petra
Cooperation and Entry of SMEs into Foreign Markets
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Bednářová Dagmar
Pražáková Jaroslava
Faktory ovlivňující vstup malých podniků na rakouské a německé zahraniční trhy
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Kavan Štěpán
Pražáková Jaroslava
...
Rizikové faktory ovlivňující energetickou bezpečnost EU
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Pražáková Jaroslava
Pech Martin
Kosíková Petra
Financial characteristics and classification of production companies grouped by relevance of the logistic metric
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Pražáková Jaroslava
Pech Martin
Financial threats of network stability caused by fragments tending to bankruptcy
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Jílek Milan
Rolínek Ladislav
Pražáková Jaroslava
...
INPROFORUM 2014: Investment decision-making in the period of economic recovery
2014 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Jílek Milan
Rolínek Ladislav
Pražáková Jaroslava
...
INPROFORUM 2013 - Zdroje a limity ekonomického růstu a předpoklady vývoje české ekonomiky
2013 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Pražáková Jaroslava
Vrchota Jaroslav
Březinová Monika
Rozdílné přístupy českých podniků k využití logistické metriky
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vaněček Drahoš
Sýkora Ondřej
Pražáková Jaroslava
...
Štíhlá výroba
2013 KNIHA Skripta
Detail Pražáková Jaroslava
Pech Martin
The role of centres in supply network information distribution
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Pražáková Jaroslava
Fára Pavel
Využití predikčních bankrotních a bonitních modelů v dodavatelské síti
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Jílek Milan
Rolínek Ladislav
Pražáková Jaroslava
...
INPROFORUM Junior 2012 - Řízení a ekonomika malých a středních podniků
2012 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Březinová Monika
Smolová Jaroslava
Vrchota Jaroslav
ODPOVĚDNOST JAKO KLÍČOVÁ KOMPETENCE
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Pech Martin
Smolová Jaroslava
Fuzzy Approach to Modification by Enlargement of Supply Chain Based on Logistic Indicators Dimensions
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Smolová Jaroslava
Pech Martin
Fuzzy approach to supply chain management
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Jílek Milan
Rolínek Ladislav
Pražáková Jaroslava
...
INPROFORUM 2011 - Globální ekonomická krize - regionální dopady
2011 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Bednářová Dagmar
Smolová Jaroslava
Klíma Vilém
Porovnání přístupu k řízení procesů kvality v oblasti nákupu ve dvou vybraných podnicích
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Březinová Monika
Smolová Jaroslava
Sláma Jiří
Process management in small and medium businesses in the south Bohemia region regard to the objectives, threats and benefits competetive companies
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Smolová Jaroslava
Pech Martin
Fuzzy Expert System for Evaluating of Bargaining Power of Customers in SC
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Smolová Jaroslava
Posun vnímání vybraných logistických ukazatelů manažery
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Pech Martin
Smolová Jaroslava
Using of fuzzy entropy as a supportive method for managing the real supply chain: a case study
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Smolová Jaroslava
Analýza ukazatelů používaných pro hodnocení procesu skladování
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Smolová Jaroslava
Logistická metrika využívaná pro vyhodnocování procesu dopravy
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Smolová Jaroslava
Sítě a zapojování podniků do sítí
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Smolová Jaroslava
Vybrané problémy meziorganizačních sítí a možnosti jejich využití pro získání konkurenční výhody v logistice
2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Smolová Jaroslava
Analýza přístupu malých a středních podniků k dodavatelům
2008 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Sýkora Ondřej
Smolová Jaroslava
Aplikace principu tahu v řízení výroby v průmyslových podnicích
2008 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Řehoř Petr
Smolová Jaroslava
Hodnocení procesů řízení v MSP prostřednictvím manažerského auditu
2008 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Smolová Jaroslava
Logistické ukazatele v benchmarkingu
2008 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Stejskalová Irena
Rolínek Ladislav
Hrabánková Magdaléna
...
Smolová Jaroslava
...
Manažerský audit v malých a středních podnicích
2008 KNIHA Odborná monografie
Detail Smolová Jaroslava
Podnikový informační systém na úrovni ERP
2008 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Smolová Jaroslava
Řehoř Petr
Použití metody manažerského auditu při řešení problémů malých a středních podniků
2008 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Řehoř Petr
Smolová Jaroslava
Trh práce jako indikátor hodnotící úroveň potenciálu regionu
2008 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Vložit vše do košíku 1 - 35 z 35