Bakalářská práce 1

Zkratka předmětu KUF/B1
Název předmětu Bakalářská práce 1
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/B1
Název Bakalářská práce 1
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Seminář 30 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Písemná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy psaní bakalářské práce.

Požadavky na studenta

Požadavky na studenta dané vedoucím práce.
Pravidelné konzultace s vedoucím práce.

Požadavky na splnění zápočtu:
Úspěšná prezentace úvodní, teoretické a metodologické části zpracovávané bakalářské práce, napsané v souladu se základními principy akademického psaní.

https://moodle.ef.jcu.cz/course/view.php?id=931

Obsah

- základní principy akademického psaní
- struktura akademických textů
- úvod
- abstrakt
- metodologie
- souhrn
- citace
- teoretická část práce

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

žádné

Získané způsobilosti

Student rozumí základním principům akademického psaní. Po absolvování jsou schopni vytvořit úvodní, teoretickou a metodologickou část své bakalářské práce.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D.
Literatura
  • olektiv autorů (2013). Požadavky na bakalářské a diplomové práce. České Budějovice: Ekonomická fakulta JU. Dostupné na http://www.ef.jcu.cz/studium/informace-pro-koncici-rocniky/pozadavky-vskp-2013.
  • Saunders, M., Lewis, P., Thornhill, A. (2012). Research Methods for Business Students (6th ed.). Harlow: Pearson.
  • Široký J. et al. (2011). Tvoříme a publikujeme odborné texty nejen pro ekonomy a manažery (1st ed.). Brno: Computer Press.
Vyučovací metody

Práce s textem (učebnicí, knihou)

Hodnotící metody

Analýza výkonů studenta

Stáhnout jako PDF