Bakalářská práce 2

Zkratka předmětu KUF/B2
Název předmětu Bakalářská práce 2
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/B2
Název Bakalářská práce 2
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Seminář 60 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KUF/B1
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Písemná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět Bakalářská práce 2 navazuje na předmět Bakalářská práce 1. Cílem předmětu osvojení postupů potřebných pro vypracování výsledkové a závěrečné části bakalářské práce.

Požadavky na studenta

Požadavky na studenta dané vedoucím práce.
Pravidelné konzultace s vedoucím práce.

Požadavky na splnění zápočtu:
1. Předložení úvodu, literárního přehledu, metodiky, seznamu literatury a výsledků do 15. března.
2. Předložení celé práce včetně závěrů, před posledními korekturami do 31.3.

https://moodle.ef.jcu.cz/course/view.php?id=931

Obsah

" Použití výzkumných metod.
" Výsledky práce, jejich prezentace a diskuse.
" Závěr bakalářské práce.
" Zásady grafické a verbální prezentace výsledků.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Bakalářská práce 1

Získané způsobilosti

Student ovládá základní principy praktického bádání a prezentace výsledků výzkumu na bakalářské úrovni. Po absolvování předmětu je schopen rozšířit svou rozpracovanou bakalářskou práci o výsledkovou a závěrečnou část a práci dokončit.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D.
Literatura
  • Kolektiv autorů (2013). Požadavky na bakalářské a diplomové práce. České Budějovice: Ekonomická fakulta JU. Dostupné na http://www.ef.jcu.cz/studium/informace-pro-koncici-rocniky/pozadavky-vskp-2013.
  • Saunders, M., Lewis, P., Thornhill, A. (2012). Research Methods for Business Students (6th ed.). Harlow: Pearson.
  • Široký J. et al. (2011). Tvoříme a publikujeme odborné texty nejen pro ekonomy a manažery (1st ed.). Brno: Computer Press.
Vyučovací metody

Práce s textem (učebnicí, knihou)

Hodnotící metody

Analýza výkonů studenta

Stáhnout jako PDF