SFE Corporate Finance

Zkratka předmětu KUF/BZFEF
Název předmětu SFE Corporate Finance
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/BZFEF
Název SFE Corporate Finance
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KUF/OFINP, KUF/OFUCN, KUF/YCP
Způsob zakončení Státní závěrečná
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Požadavky na studenta

Obsah

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
Literatura
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF