Diplomová práce 2

Zkratka předmětu KUF/D2
Název předmětu Diplomová práce 2
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/D2
Název Diplomová práce 2
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Seminář 90 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KUF/D1
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Písemná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět Diplomová práce 2 navazuje na předmět Diplomová práce 1. Cílem předmětu osvojení postupů potřebných pro vypracování výsledkové a závěrečné části diplomové práce.

Požadavky na studenta

Požadavky na studenta
Pravidelné konzultace s vedoucím práce.
Požadavky na splnění zápočtu:
1. Předložení úvodu, literárního přehledu, metodiky, seznamu literatury a výsledků do 15. března.
2. Předložení celé práce včetně závěrů, před posledními korekturami do 31. března.
https://moodle.ef.jcu.cz/course/view.php?id=931

Obsah

" Použití výzkumných metod.
" Výsledky práce, jejich prezentace a diskuse.
" Závěr diplomové práce.
" Zásady grafické a verbální prezentace výsledků.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Diplomová práce 1

Získané způsobilosti

Student ovládá principy praktického bádání a prezentace výsledků na magisterské úrovni. Po absolvování předmětu je schopen rozšířit svou rozpracovanou diplomovou práci o výsledkovou a závěrečnou část a práci dokončit.

Garanti a vyučující
Literatura
  • Kolektiv autorů (2013). Požadavky na bakalářské a diplomové práce. České Budějovice: Ekonomická fakulta JU. Dostupné na http://www.ef.jcu.cz/studium/informace-pro-koncici-rocniky/pozadavky-vskp-2013.
  • Faff, Robert W (2015). A simple template for pitching research. Accounting and Finance, (55)2, 311-336. doi:10.1111/acfi.12116.
  • Saunders, M., Lewis, P., Thornhill, A. (2012). Research Methods for Business Students (6th ed.). Harlow: Pearson.
  • Široký J. et al. (2011). Tvoříme a publikujeme odborné texty nejen pro ekonomy a manažery (1st ed.). Brno: Computer Press.
Vyučovací metody

Práce s textem (učebnicí, knihou)

Hodnotící metody

Analýza výkonů studenta

Stáhnout jako PDF