Financial Management of Enterprise

Zkratka předmětu KUF/DFRPA
Název předmětu Financial Management of Enterprise
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/DFRPA
Název Financial Management of Enterprise
Akreditováno/Kredity Ano/11
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KUF/DFRP
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

The aim of the course is to introduce the advanced knowledge from the field of Financial Management of Enterprises which widen the previous knowledge from Master study. The course content is focused on the obtaining the skills in quantification and evaluation of economic indicators, strategic and investment management, risk management and specific issues related to international corporations. The course covers two semesters.

Požadavky na studenta

The condition of the credit is the submission of a written assignment given by the lecturer during the enrollment of the subject.

Obsah

Content of the subject:

Content
Financial analysis -
1. Relationship between financial analysis and business decision-making. Principles, users and methods of financial analysis.
2. Systematization of economic indicators. Typology of economic indicators.
3. Financial analysis of the enterprise. Analysis of activity, profitability, liquidity, indebtedness, market efficiency.
4. Short-term financing and management of working capital.
5. Evaluation of labor productivity, employment and wage developments.
6. Analysis of production cost.
7. Analysis of production orientation and production structure of the enterprise.
8. Rating and assessment of the financial health of the enterprise.
9. Planning and prognostic methods in financial analysis.

Strategic Investment Decision Making -
1. Yield and risk of investments.
2. Financial Derivatives and Risk Management.
3. Investments in the economy and financial management of the enterprise. Types of investment projects and design phases.
4. Capital of the enterprise.
5. Criteria for evaluating the effectiveness of investments.

Strategic Business Financing Decision Making -
1. Long-term financial planning. Strategic and operational planning. Financial planning.
2. Theories and models of the capital structure.
3. Sources of long-term funding.
4. Decision on the level of debt of the enterprise.
5. Long-term financing by hybrid instruments.
6. Dividend policy.

Financial Management and International Finance -
1. Forex market, foreign exchange forward, futures and options and options for their use.
2. Currency risk management.
3. Foreign investment.
4. Financing through international financial markets.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Lubomír Gurčík, CSc., doc. Ing. Jindřiška Kouřilová, CSc.
Literatura
  • Brigham, E.F., Daves, P.R. Intermediate Financial Management. South Western, 2010. ISBN 0324594690.
  • Shapiro, A. C. Multinational Financial Management. John Wiley and Sons, 2009. ISBN : 978-0-470-45035.
  • Grunwald, R., Holečková, J. Finanční analýza a plánování podniku. VŠE, Praha, 2007.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF