Diplomová práce 1

Zkratka předmětu KUF/DIP1
Název předmětu Diplomová práce 1
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/DIP1
Název Diplomová práce 1
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Seminář 60 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština, angličtina
Nahrazovaný předmět KEN/DIP1
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Písemná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy psaní diplomové práce.

Požadavky na studenta

Požadavky na studenta
Pravidelné konzultace se vedoucím práce, povinná účast na semináři ke zpracování diplomové práce.
Požadavky na zápočet:
1. Předložení osnovy práce, nástinu metodiky (v bodech) a seznamu literatury do konce října.
2. Předložení úvodu, přehledu literatury, seznamu literatury a metodiky diplomové práce do 20. prosince a akceptace textu vedoucím práce.

https://moodle.ef.jcu.cz/course/view.php?id=931

Obsah

Obsah
" Principy akademického psaní.
" Odlišnost bakalářské a diplomové práce.
" Struktura diplomové práce
" Rešerše literatury a seznam literatury
" Cíl práce, výzkumná otázka, hypotéza.
" Metodika diplomové práce

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

úspěšně absolvovaný bakalářský stupeň studia

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním principům akademického psaní. Po absolvování jsou schopni formulovat cíle, výzkumné otázky a hypotézy diplomové práce, tvůrčím způsobem napsat přehled literatury a využít jej pro další zpracování diplomové práce.

Garanti a vyučující
Literatura
  • Kolektiv autorů (2013). Požadavky na bakalářské a diplomové práce. České Budějovice: Ekonomická fakulta JU. Dostupné na http://www.ef.jcu.cz/studium/informace-pro-koncici-rocniky/pozadavky-vskp-2013.
  • Faff, Robert W (2015). A simple template for pitching research. Accounting and Finance, (55)2, 311-336. doi:10.1111/acfi.12116.
  • Saunders, M., Lewis, P., Thornhill, A. (2012). Research Methods for Business Students (6th ed.). Harlow: Pearson.
  • Široký J. et al. (2011). Tvoříme a publikujeme odborné texty nejen pro ekonomy a manažery (1st ed.). Brno: Computer Press.
Vyučovací metody

Práce s textem (učebnicí, knihou)

Hodnotící metody

Analýza výkonů studenta

Stáhnout jako PDF