Diplomová práce 2

Zkratka předmětu KUF/DP2
Název předmětu Diplomová práce 2
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/DP2
Název Diplomová práce 2
Akreditováno/Kredity Ano/10
Rozsah hodin Seminář 280 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KUF/DP1
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět Diplomová práce 2 navazuje na předmět Diplomová práce 1.
Cílem předmětu osvojení postupů potřebných pro vypracování výsledkové a závěrečné části diplomové práce a finalizace této práce.

Požadavky na studenta

Obsah

Obsah:
Použití výzkumných metod.
Výsledky práce, jejich textová prezentace a diskuse.
Závěr diplomové práce.
Zásady grafické a verbální prezentace výsledků.

Doporučena je účast v soutěži SVOČ (Studentská vědecká odborná činnost) na EF v sekci Finance, účetnictví a daně, popřípadě na jiných vysokých školách.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Získané způsobilosti:
Student ovládá principy praktického bádání a prezentace výsledků na magisterské úrovni. Při absolvování předmětu je schopen rozšířit svou rozpracovanou diplomovou práci o výsledkovou a závěrečnou část a práci dokončit.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D.
Literatura
  • Kolektiv autorů (2013). Požadavky na bakalářské a diplomové práce. České Budějovice: Ekonomická fakulta JU. Dostupné na http://www.ef.jcu.cz/studium/informace-pro-koncici-rocniky/pozadavky-vskp-2013.
  • Faff, Robert W (2015). A simple template for pitching research. Accounting and Finance, (55)2, 311-336. doi:10.1111/acfi.12116.
  • Jílek, M. (2018), E-learningový kurz v systému MOODLE: https://moodle.ef.jcu.cz/course/view.php?id=931.
  • Saunders, M., Lewis, P., Thornhill, A. (2012). Research Methods for Business Students (6th ed.). Harlow: Pearson.
  • Široký J. et al. (2011). Tvoříme a publikujeme odborné texty nejen pro ekonomy a manažery (1st ed.). Brno: Computer Press.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF