Praktikum z účetnictví na PC

Zkratka předmětu KUF/PRUC
Název předmětu Praktikum z účetnictví na PC
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/PRUC
Název Praktikum z účetnictví na PC
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Cvičení 3 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KUF/PRAUC
Vyloučené předměty
Podmiňující KUF/CZU, KUF/OZUC, KUF/QZUC, KUF/YZUC, KUF/ZU, KUF/ZUC
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Písemná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit studenty s vedením účetnictví na PC v různých programech.
Předmět seznamuje s konkrétním zpracováním účetních případů v modulech účetnictví, pokladna, banka, nákup, sklad, prodej a majetek. Zahrnuje také postup při založení firmy a nastavení parametrů pro vedení účetnictví určitého klienta.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zpracování souvislého účetního příkladu v programu Ekonom - samostatná práce.
Docházka na cvičení - min. 80 %Do 8.3.2019 jsou studenti povinni se zapsat do kurzu v e-learnigu MOODLE:

Obsah

1. Úvod do předmětu, charakteristika účetního softwaru
2. Založení firmy, nastavení parametrů
3. Modul Účetnictví, modul Pokladna
4. Modul Sklad
5. Modul Majetek
6. Modul Banka
7. Modul Fakturace - přijaté faktury, objednávky
8. Modul fakturace - vydané faktury
9. Modul Mzdy a personalistika
10. Zhodnocení možností zpracování dat, výhod a nevýhod jednotlivých programů

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Praktika z účetnictví je podmíněn předmětem Základy účetnictví

Získané způsobilosti

Studenti se naučí využít výpočetní techniku při zpracování účetnictví:
- jaké výstupy lze ze zpracování účetnictví získat
- s jakými údaji se do počítače vstupuje
- jakými algoritmy se data zpracovávají
- jak se údaje kontrolují
- jak je zajištěno zpracování dat proti neoprávněným zásahům
- jak se data ochraňují proti havarijním stavům.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Hana Hlaváčková
  • Přednášející: Ing. Hana Hlaváčková
  • Cvičící: Ing. Hana Hlaváčková
Literatura
  • České účetní standardy.
  • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění poslední novely č. 221/2015 Sb. 2015.
  • Kol. autorů. Abeceda účetnictví pro podnikatele 2017. Olomouc: ANAG, 2017.
  • Kol. autorů. Meritum Účetnictví podnikatelů. Praha, Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-7552-989-3.
  • Jindrák, J. Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy. Olomouc: ANAG, 2017. ISBN 978-80-904256-8-2.
  • Běhounek, P. Společnost s ručením omezeným. Praha, ANAG, 2016. ISBN 978-80-7554-037-9.
  • Strouhal, J. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů. Praha, Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-7552-991-6.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF