Platební styk a úvěrové operace

Zkratka předmětu KUF/PSUO
Název předmětu Platební styk a úvěrové operace
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/PSUO
Název Platební styk a úvěrové operace
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit studenty s organizací placení v tuzemském i zahraničním platebním styku, se základními principy a mechanismy fungování bankovního systému.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Celková úspěšnost alespoň 14 bodů ze 20 ze dvou zápočtových testů (každý test maximálně po 10 bodech).Odevzdání seminární práce. Zapsání do kurzu Platební styk do 7.3.2018

Požadavky:
2 zápočtové testy a složení písemné zkoušky.

Obsah

Přednášky:
1. právní úprava platebního styku
2. bezhotovostní platební styk
3. platební systémy
4. dokumentární platební styk - inkaso
5. dokumentární platební styk - akreditiv
6. elektronické bankovnictví
7. hotovostní platební styk v ČR, směnky, šeky
8. finanční zajišťovací operace
9. úvěrové operace
10. bankovní rizika a hospodaření bank
Cvičení:
1. právní úprava platebního styku
2. bezhotovostní platební styk
3. platební systémy
4. dokumentární platební styk - inkaso
5. dokumentární platební styk - akreditiv
6. elektronické bankovnictví
7. hotovostní platební styk v ČR, směnky, šeky
8. finanční zajišťovací operace
9. úvěrové operace
10. bankovní rizika a hospodaření bank

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním principům fungování bank a pohybu a možnosti získávání finančních prostředků vč. rizik s tím spojených.

Garanti a vyučující
 • Garanti: Ing. Liběna Kantnerová, Ph.D.
 • Přednášející: Ing. Liběna Kantnerová, Ph.D.
 • Cvičící: Ing. Liběna Kantnerová, Ph.D.
Literatura
 • Dvořák, P. Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty. Linde. Praha, 2004.
 • Houda, M., Marvanová, M. Platební styk a zajišťovací instrumenty ve vnitřním a zahraničním obchodě.
 • Palouček, S. a kol. Bankovnictví. C.H.Beck. Praha, 2006.
 • Jílek J. Finance v globální ekonomice - Peníze a platební styk. Praha Grada, 2013. ISBN 978 - 80 -7261 -2.
 • Materiály na cvičení distribuované vyučujícím.
 • Rose P. S. Money and Capital Markets: The Financial System in an Increasingly Global Economy.
 • Revenda, Z. a kol. Peněžní ekonomie a bankovnictví. Management Press. Praha, 2004.
 • Schlossberger, O., Soldánová, M. Platební styk, Bankovní institut, Praha, 2005.
 • Smrčka L. Rodinné finance. Beck Praha, 2010. ISBN 978 - 80 - 7400 -.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF