Platební styk a úvěrové operace

Zkratka předmětu KUF/PSUON
Název předmětu Platební styk a úvěrové operace
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/PSUON
Název Platební styk a úvěrové operace
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit studenty s organizací placení v tuzemském i zahraničním platebním styku, se základními principy a mechanismy fungování bankovního systému.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Celková úspěšnost alespoň 14 bodů ze 20 ze dvou zápočtových testů (každý test maximálně po 10 bodech). odevzdání seminární práce. Zapsání do kurzu Moodle - Platební styk - do 30.3.2015

Požadavky:
2 zápočtové testy a složení písemné zkoušky.

Obsah

Přednášky:
1. právní úprava platebního styku
2. bezhotovostní platební styk
3. platební systémy
4. dokumentární platební styk - inkaso
5. dokumentární platební styk - akreditiv
6. elektronické bankovnictví
7. hotovostní platební styk v ČR, směnky, šeky
8. finanční zajišťovací operace
9. úvěrové operace
10. bankovní rizika a hospodaření bank
Cvičení:
1. právní úprava platebního styku
2. bezhotovostní platební styk
3. platební systémy
4. dokumentární platební styk - inkaso
5. dokumentární platební styk - akreditiv
6. elektronické bankovnictví
7. hotovostní platební styk v ČR, směnky, šeky
8. finanční zajišťovací operace
9. úvěrové operace
10. bankovní rizika a hospodaření bank

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním principům fungování bank a pohybu a možnosti získávání finančních prostředků vč. rizik s tím spojených.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Liběna Kantnerová, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Liběna Kantnerová, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Liběna Kantnerová, Ph.D.
Literatura
  • Palouček, S. a kol. Bankovnictví. C.H.Beck. Praha, 2006.
  • Revenda, Z. a kol. :. Peněžní ekonomie a bankovnictví, Management Press, Praha, 2004.
  • Schlossberger, O., Soldánová, M. Platební styk, Bankovní institut, Praha, 2005.
  • Different law rules of the Czech Republic. McGraw-Hill Education, 2009. ISBN 0256083002.
  • Jílek J. Finance v globální ekonomice - Peníze a platební styk. Praha Grada, 2013. ISBN 978 - 80 -7261 -2.
  • Rose P. S. Money and Capital Markets: The Financial System in an Increasingly Global Economy.
  • Smrčka L. Rodinné finance. Beck Praha, 2010. ISBN 978 - 80 - 7400 -.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF