Bankovnictví

Zkratka předmětu KUF/QBANK
Název předmětu Bankovnictví
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/QBANK
Název Bankovnictví
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 16 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KUF/BANK
Vyloučené předměty
Podmiňující KEN/CMA1, KEN/KMAE1, KEN/MAEA, KEN/MAE1, KEN/MA1, KEN/QZE, KEN/YMAE1, KEN/ZE, KEN/ZEF
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními pojmy a vztahy v oblasti bankovnictví, zejména s fungováním bankovní soustavy po linii centrálního a komerčního bankovnictví a s bankovními produkty.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Celková úspěšnost alespoň 14 bodů v zápočtových testech,t.j. 70 %, odevzdání seminární práce.
přihlášení do kurzu Moodle - Bankovnictví - do 8.10.2019
Požadavky ke zkoušce:
Složení zápočtového testu a ústní zkouška (1 otázka z centrál.bankovnictví a 1 otázka z komerč.bankovnictví)

Obsah

Přednášky rozděleny do 4. konzultací:

1 - Pojetí a vymezení banky, charakteristické znaky bank. níze - historie vzniku, funkce
2 - Historie vzniku bank.Vývoj bankovních soustav.
3 - Centrální bankovnictví. Cíle a nástroje centrálních bank.
4 - Měnově- politické režimy.
5 - Obchodní banky. Organizační struktura a management banky.
6 - Bilance banky a výkaz zisků a ztráty. Hodnocení hospodaření banky.
7 - Bankovní rizika a základní principy jejich řízení.
8 až 9 - Finančně úvěrové bankovní produkty.
10 až 11. - Depozitní (vkladové) produkty
12 až 13 - Platebně zúčtovací styk
14. Regulace a dohled v bankovním sektoru


viz. kurz moodle (www.ef.jcu.cz/moodle)

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Složení zkoušky z makroekonomie.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním principům fungování bank, hlavním bankovním produktům na straně aktiv a pasiv, bankovním rizikům a formám zajištění se proti nim, postavení a funkcím centrální banky, cíkům a nátrojům měnové politiky a podstatě bankovního dohledu a regulace.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Vladimír Jandík
  • Přednášející: Ing. Vladimír Jandík
Literatura
  • Revenda Z. a kol. Peněžní ekonomie a bankovnictví (5. a 6. vydání). Management Press, Praha, 2015. ISBN 978-80-7261-279-6.
  • Polouček S. Bankovnictví. Praha: SEVT, 2013.
  • Jílek J. Finance v globální ekonomice - Peníze a platební styk. Praha Grada, 2013. ISBN 978 - 80 -7261 -2.
  • Mishkin F. S. The Economics of Money, Banking, and Financial Markets. Pearson, 2013. ISBN 978 - 0 - 273 -76.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF