Daňový systém

Zkratka předmětu KUF/QDS
Název předmětu Daňový systém
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/QDS
Název Daňový systém
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KUF/DS
Vyloučené předměty
Podmiňující KEN/EP, KUF/CZU, KUF/OZUC, KUF/QZUC, KUF/YZUC, KUF/ZU, KUF/ZUC
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Kurs seznamuje studenty v první části se základními principy a úkoly daní. Dále jsou studenti informování o daňovém systému ČR, jednotlivých daních a dalších fiskálních nástrojích. V poslední části kursu jsou studenti seznámeni se základními principy správy daní a daňového řízení.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
1. Aktivní účast na cvičeních (konzultacích u kombinovaného studia).
2. Vypracování dvou písemných testů (maximálně 20 bodů,
každý test maximálně 10 bodů). Testy se píší na cvičení. Testy obsahují případové studie k vybraným daním. Test 1 obsahuje témata přednášek a cvičení 3 až 6, test 2 obsahuje témata přednášek a cvičení 7 až 11. Témata jednotlivých přednášek a cvičení jsou uvedena v kurzu Moodle.
3. Zápočet získají studenti, kteří splní výše uvedené úkoly a vypracováním testů dosáhnou alespoň 14 z 20 bodů.

Požadavky ke zkoušce:
Znalost látky vymezené sylabem.
Váhy při hodnocení zkoušky: zápočet 50%, ústní zkouška 50%

Obsah

Obsah předmětu:
1. Co jsou daně, jejich úkoly, funkce.
2. Základní principy daňové politiky.
3. Daňový systém ČR.
4. Daň z příjmů fyzických osob.
5. Zdanění mezd.
6. Daň z příjmů právnických osob.
7. Pojistné na všeobecné zdravotní pojištění. Pojistné sociálního zabezpečení.
8. Clo. Principy daně z přidané hodnoty.
9. DPH v tuzemsku.
10. DPH v mezinárodním obchodě. Administrativa DPH.
11.Spotřební daně. Ekologické daně.
12. Majetkové daně. Silniční daň.
13. Správa daní. Správce daně. Řízení registrační. Řízení nalézací.
14 .Opravné a dozorčí prostředky. Placení a vymáhání daní.


Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním principům daňové teorie a politiky. Zvládají základní požadavky na administrativu jednotlivých daní z hlediska daňového subjektu, jsou schopni spočítat základ daně a daň a zpracovat své daňové přiznání. Rovněž jsou schopni zvládat základní situace v daňovém řízení.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Jarmila Rybová, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Jarmila Rybová, Ph.D.
Literatura
  • Svátková, Slavomíra. Česká daňová soustava + CD. Praha: Vox, 2018. ISBN 978-80-87480-64-9.
  • Marková, H. Daňové zákony 2019. Praha: Grada, 2019.
  • http:/omp.ef.jcu.cz
  • Vančurová, A., Láchová, L. Daňový systém ČR 2018. Praha: Vox, 2018. ISBN 978-80-87480-63-2.
  • Kubátová, K. Daňová teorie a politika. Praha: Wolters Kluwer, 2015.
  • VANČUROVÁ A., BONĚK V.:. Správa daní pro ekonomy, 156 s. Praha: Wolters Kluwer, 2011. ISBN 978-80-7357-701-8.
  • Eurostat. Taxation trends in the European Union. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF