Účetnictví na PC

Zkratka předmětu KUF/UPC
Název předmětu Účetnictví na PC
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/UPC
Název Účetnictví na PC
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 1 HOD/TYD Cvičení 3 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KUF/MAUC2
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit studenty s průběhem zpracování dat v rámci komplexního podnikového informačního systému

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
- zpracování souvislého účetního příkladu - samostatná práce
- úspěšné vypracování testu z teorie ekonomických informačních systémů - min. 70 %
- aktivní účast na cvičeních - min. 75 %
Požadavky ke zkoušce:
- znalosti z finančního účetnictví aplikované v ekonomickém informačním systému


Do 26.10.2018 jsou studenti povinni se zapsat do kurzu v e-learnigu MOODLE: https://moodle.ef.jcu.cz/course/view.php?id=104

Obsah

1. Vývojové etapy počítačové podpory v řízení, charakteristika komplexního integrovaného IS, architektura IS/ICT
2. Základní struktura softwarových produktů pro manažerské řízení a rozhodování
3. Systémy ERP
4. Využití systémů ERP v podnikové činnosti
5. Řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce - evidence odběratelů dodavatelů, zadávání objednávek
6. Nákup zásob, skladová evidence, řízení zásob
7. Výroba
8. Distribuce, tvorba ceníků
9. Účetnictví - zadávání účtů, zpracování účetních dokladů
10. Evidence práce a mezd
11. Správa majetku
12. Úhrady, komunikace s bankou
13. Zpracování účetních výkazů

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Účetnictví na PC je podmíněn předmětem Základy účetnictví

Získané způsobilosti

Studenti se naučí využít výpočetní techniku při zpracování účetnictví, právní úpravu vedení účetnictví na počítači, obsah, formu, průkaznost a přenos účetních záznamů,kriteria hodnocení účetních softwarů a ekonomických informačních systémů.

Garanti a vyučující
 • Garanti: Ing. Hana Hlaváčková
 • Přednášející: Ing. Hana Hlaváčková
 • Cvičící: Ing. Hana Hlaváčková
Literatura
 • České účetní standardy.
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění poslední novely č. 221/2015 Sb. 2015.
 • Kol. autorů. Abeceda účetnictví pro podnikatele 2017. Olomouc: ANAG, 2017.
 • Prudký, P., Lošťák, M. Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2017. ANAG, Praha, 2017, 2017. ISBN 978-80-7554-063-8.
 • Kol. autorů. Meritum Mzdy 2017. Praha, Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-7357-749-0.
 • Gála, L., Pour, J., & Toman, P. Podniková informatika. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. ISBN 978-80-247-2615-1.
 • Basl, J., & Blažíček, R. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012. ISBN 978-80-247-4307-3.
 • RYNEŠ, P. (2016). Podvojné účetnictví a účetní závěrka: průvodce podvojným účetnictvím k 1.1.2016. Olomouc: ANAG.
 • Louša, F. Zásoby. Grada, Praha, 2012. ISBN 978-80-247-4115-4.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF