Financial Analysis

Zkratka předmětu KUF/YFA
Název předmětu Financial Analysis
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/YFA
Název Finanční analýza
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 1 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KUF/FA
Vyloučené předměty
Podmiňující KUF/CFUC, KUF/FUCN, KUF/FUC1, KUF/KFUCN, KUF/OFUCN, KUF/QFUC1
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními znalostmi týkajícími se finanční analýzy a plánování a získat základní dovednosti v oblasti výpočtu a hodnocení ekonomických ukazatelů.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zápis do kurzu v e-learningovém systému Moodle do konce 4. týdne zimního semestru příslušného akademického roku.
Úspěšné vypracování 2 zápočtových testů (v průměru min. 50 %; bez opravného termínu)

Požadavky ke zkoušce:
Znalost teorie v rozsahu uvedených okruhů.
Písemná zkouška.

Celkové hodnocení:
Výborně
Výborně minus Velmi dobře Velmi dobře minus Dobře Nevyhověl/a
Váhy při hodnocení: zápočtový test 50 %, písemná zkouška 50 %.

Obsah

1. Předmět, cíle, uživatelé finanční analýzy, zdroje informací.
2. Techniky a metody finanční analýzy.
3. Ukazatele a jejich klasifikace.
4. Analýza výkonnosti podniku.
5. Analýza finanční pozice podniku.
6. Analýza peněžních toků a finančních fondů.
7. Analýza výkonnosti podle tržní hodnoty.
8. Ekonomická přidaná hodnota.
9. Finanční tíseň a finanční zdraví podniku.
10. Dlouhodobé a krátkodobé finanční plánování.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti rozumí principům finanční analýzy a finančního výkaznictví a jsou schopni provádět samostatně základní metody finanční analýzy.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Radek Zdeněk, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Radek Zdeněk, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Radek Zdeněk, Ph.D.
Literatura
  • Peterson, P. P., & Fabozzi, F. J. (2006). Analysis of Financial Statements. Hoboken: Wiley.
  • Giroux, G. (2003). Financial Analysis: A user approach. Hoboken: Wiley.
  • Fridson, M., & Alvarez, F. Financial Statement Analysis: A Practitioner s Guide. Hoboken: Wiley, 2011. ISBN 978-0-470-63560-5.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), E-learning, Individuální příprava ke zkoušce

Hodnotící metody

Písemná zkouška, Test

Stáhnout jako PDF