Financial Systems and Institutions

Zkratka předmětu KUF/YFSFI
Název předmětu Financial Systems and Institutions
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/YFSFI
Název Finanční systém a finanční instituce
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KUF/FSFI
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je - v návaznosti na znalosti získané v předmětu makroekonomie - poskytnout studentům přehled o roli a fungování finančního systému a finančních institucí v národním hospodářství i v mezinárodním prostředí. Studium předmětu vytváří vhodné základy pro plné pochopení specializovaných předmětů Finanční trhy, Cenné papíry, Bankovnictví, Pojišťovnictví, Mezinárodní finance a Veřejné finance.

Požadavky na studenta

Obsah

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D., Ing. Miroslava Žiaková, Ph.D.
  • Přednášející: doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D., Ing. Miroslava Žiaková, Ph.D.
Literatura
  • Edwin H. Neave. Modern Financial Systems: Theory and Applications. 2009. ISBN 978-0-470-53813-5.
  • Hubbard, G.R. Money, The Financial System and The Economy. Prentice Hall, 2008, 2008. ISBN 10: 0321426703.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Test

Stáhnout jako PDF