International Fin. Reporting Standards

Zkratka předmětu KUF/YFUC2
Název předmětu International Fin. Reporting Standards
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/YFUC2
Název Mezinárodní standardy účetního výkaznictví
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KUF/FUC2
Vyloučené předměty
Podmiňující KUF/FUC1
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

The aim of International Financial Reporting Standards is to present to aspects of International accounting and reporting. The later is to make students acquainted with some accounting standards and application of selected accounting problems.

Požadavky na studenta

Credit Requirements:

Students are obliged to enrol in a course in Moodle available at https://moodle.ef.jcu.cz/course/view.php?id=749, course name is KUF/YFUC2 from 18.2. 2019 to 10.3. 2019.

Obtaining at least 60% in 2 credit tests and write a seminary work
Participation in exercises - at least 80%.

Examination Requirements:
Obtaining at least 60% in written test and pass an verbal exam.

Obsah

Lectures:


1. Accounting system.
The main differences between IFRS and Czech legislation.
Preface to International Financial Reporting Standards.

2. Revenue.
The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates.
Events After the Balance Sheet Date.
Comparation with Czech accounting legislation.

3. Property, Plant and Equipment.
Comparation with Czech accounting legislation.


4. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets.
Borrowing Costs.
Comparation with Czech accounting legislation.


Application of International Accounting Standards see lectures.


E-learning course in Moodle (available at https://moodle.ef.jcu.cz/course/view.php?id=749#section-12) contains learning materials, especially course syllabus, the detailed content of of lectures and exercises, additional study texts , model examples and their solutions, for sample texts . The course is periodically updated.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Basics Accounting, Financial Accounting.

Získané způsobilosti

Students understand the basic principles of international accounting. They are able to work with standards IAS/IFRS and to use standards in practices.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Zita Drábková, Ph.D., MBA.
  • Přednášející: Ing. Zita Drábková, Ph.D., MBA.
  • Cvičící: Ing. Zita Drábková, Ph.D., MBA.
Literatura
  • Mládek, R. IFRS a US GAAP and IFRS and US GAAP. Praha: Leges, 2017.
  • SHAMROCK, Steven E. IFRS and US GAAP: a comprehensive comparison. New Jersey, 2012. ISBN 9781118144305.
  • CATTY, J., VADRON,D., ISOM, A. Guide to Fair Value under IFRS. UK, 2010.
  • EY. Overview of Differences between International Financial Reporting Standards and Czech Accounting Lagislation 2013. Ernest&Young, 2017.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF