Int. Transfers and Credit Operations

Zkratka předmětu KUF/YPSUO
Název předmětu Int. Transfers and Credit Operations
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/YPSUO
Název International Transfers and Credit Operations
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 1 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KUF/PSUO
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Požadavky na studenta


Obsah

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Liběna Kantnerová, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Liběna Kantnerová, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Liběna Kantnerová, Ph.D.
Literatura
  • Rose P. S. Money and Capital Markets: The Financial System in an Increasingly Global Economy.
  • Mishkim F. S. The Economics of Money, Banking, and Financial Markets. Pearson, 2013. ISBN 978 - 0 - 273 -76.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF