Klufová Renata, RNDr., Ph.D.

Klufová Renata, RNDr., Ph.D.

Education

1995 - Mathematics and Geography (Charles University in Prague, Faculty of Science) - Mgr.

2003 - Regional and Political Geography (Charles University in Prague, Faculty of Science) - RNDr., Ph. D.

 

Specialization

GIS, economic geography, tourism geography, demography

 

Teaching

GIS 1 and 2, Statistics of Regions, Demography, Mathematics 1 and 2, Economic Geography, Tourism Geography

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
OBS Bachelor Seminar UEP Ano Ano
BS Bakalářský seminář UEP Ano
DMA Demografické metody a analýzy KMI Ano Ano Ano
KDMA Demografické metody a analýzy KMI Ano Ano Ano
EGA Economic Geography KMI Ano Ano Ano
KEGA Economic Geography KMI Ano Ano
CEG Ekonomická geografie KMI Ano Ano
EG Ekonomická geografie KMI Ano Ano Ano
KEG Ekonomická geografie KMI Ano Ano
CGIS1 Geografické informační systémy 1 KMI Ano Ano
GIS1 Geografické informační systémy 1 KMI Ano Ano Ano
KGIS1 Geografické informační systémy 1 KMI Ano Ano
GIS2 Geografické informační systémy 2 KMI Ano Ano Ano
KGIS2 Geografické informační systémy 2 KMI Ano Ano
GCR Geografie cestovního ruchu KMI Ano Ano Ano
GCRK Geografie cestovního ruchu KMI Ano Ano
GSHA Geografie světového hospodářství A KMI Ano Ano
OGIS1 Geographic Information Systems 1 KMI Ano Ano Ano Ano
CM1 Matematika 1 KMI Ano
MATI Matematika 1 KMI Ano
M1 Matematika 1 KMI Ano
CM2 Matematika 2 KMI Ano
MATII Matematika 2 KMI Ano
M2 Matematika 2 KMI Ano
KSTAR Statistika regionů KMI Ano Ano Ano
STATR Statistika regionů KMI Ano Ano Ano
GWEA The Geography of the World Economy A KMI Ano Ano
CZDG Základy demografie KMI Ano Ano
KZDG Základy demografie KMI Ano Ano
ZDG Základy demografie KMI Ano Ano Ano
ZEG Základy ekonomické geografie KMI Ano Ano Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Berková Ilona
Mrkvička Tomáš
Klufová Renata
...
Detection of firms´ clustering by local scaling
2017 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Poster
Detail Klufová Renata
Differentiated Demographic Rural Development?
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Dvořák Petr
Klufová Renata
Globalizace a socioekonomické podmínky zaměstnanosti žen zemí Visegradu
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Hrzán Lukáš
Dvořáková Líšková Zuzana
Lidský a sociální kapitál ve vybraných zemědělských podnicích
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Rost Michael
Dvořáková Líšková Zuzana
Žijí v různých venkovských oblastech i různí lidé?
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Klufová Renata
Atraktivnost Třeboňska pro cestovní ruch očima prostorové analýzy dat
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Current Delimitation and Typology of the Czech Countryside and its Importance for Rural Development
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Klufová Renata
Rost Michael
Faltová Leitmanová Ivana
...
Czech Countryside from The Viewpoint of Their Inhabitants
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Šulista Marek
Destination Attractiveness of the Czech Republic from the Spatial Data Analysis Point of View
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
DESTINATION ATTRACTIVENESS OF THE SOUTH BOHEMIAN REGION FROM THE VIEWPOINT OF SPATIAL DATA ANALYSIS
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Dvořák Petr
Andreji Jaroslav
Mráz Jan
...
Klufová Renata
Ecological risk assessment of heavy metals in brown trout (Salmo trutta m. fario) from the military training area Boletice (Czech republic)
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Klufová Renata
Kokštein Jiří
Dvořáková Líšková Zuzana
Lidský a sociální kapitál v základním školství
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Berková Ilona
Mrkvička Tomáš
Klufová Renata
...
Recognition of spatial relationships of companies by local scaling
2016 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Poster
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Klufová Renata
Škodová Parmová Dagmar
ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU V HODRUŠSKOM REGIÓNE – BEST PRACTICES
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Dvořák Petr
Klufová Renata
...
Vplyv ekonomickej globalizácie na štruktúru zamestnanosti v Českej a Slovenskej republike, 1993 -2015/ The impact of economic globalization on employment structure in the Czech and Slovak Republic, 1993 – 2015
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Rost Michael
Vývoj vzdělanostní struktury českého venkova mezi sčítáními 2001 a 2011 z pohledu prostorové analýzy dat
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Klufová Renata
Demografický vývoj a typologie českého venkova v kontextu prostorových souvislostí
2015 KNIHA Odborná monografie
Detail Klufová Renata
Rost Michael
Tlustý Pavel
...
Ekonomická struktura české populace z pohledu prostorové analýzy dat
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Humlerová Veronika
Klufová Renata
Future perspectives of brownfields – case study from South Bohemia
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rolínek Ladislav
Cudlínová Eva
Klufová Renata
...
Model strategy for village development in the Czech Republic
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Klufová Renata
Práce a přístupy k jejímu zkoumání v širších souvislostech s detailním zaměřením na analýzu regionálního trhu práce
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Rost Michael
Klufová Renata
Predicting Bonity of Clients through Two Recursive Partitioning Methods
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rost Michael
Tlustý Pavel
Klufová Renata
...
Uncovering of interesting structures in bank loan data through Bayesian networks
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Vývoj slovenské a české populace v období posledních třech cenzů v kontextu prostorových souvislostí
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Rost Michael
Is it possible to use multi-criteria criteria decision making methods for rural typology?
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rost Michael
Klufová Renata
Tlustý Pavel
Využití klasifikačních stromů při posuzování bonity klientů
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Cudlínová Eva
Rolínek Ladislav
Faltová Leitmanová Ivana
Klufová Renata
...
Czech countryside - strategies of regional development
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Klufová Renata
Rost Michael
Demografické stárnutí populace ČR z pohledu prostorové analýzy
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Šulista Marek
Demographic ageing and its spatial consequences
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Prostorové aspekty demografického stárnutí
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Humlerová Veronika
Cudlínová Eva
Faltová Leitmanová Ivana
...
Klufová Renata
...
Rural Development in Terms of Economic Support (Case study from CR)
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vojtko Viktor
Pavezová Iveta
Klufová Renata
Závěrečná zpráva z výzkumu u stávajících a bývalých zákazníků E.ON
2013 ZPRÁVA Souhrnná výzkumná zpráva
Detail Klufová Renata
Zdravotní stav obyvatelstva ČR z pohledu prostorové analýzy
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Cudlínová Eva
Faltová Leitmanová Ivana
Klufová Renata
...
Characteristic of the Czech countryside development based on the local population activities and attitudes
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Klufová Renata
Friebelová Jana
Klicnarová Jana
...
Kvantitativní metody, normativní ekonomie a regionální rozvoj
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Rost Michael
Klicnarová Jana
Modelování regionálních procesů
2012 KNIHA Učebnice
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Klufová Renata
Friebelová Jana
...
Regionální rozvoj - přístupy a nástroje
2012 KNIHA Učebnice
Detail Kozlová Lucie
Klufová Renata
Sociálně prostorové nerovnosti v ohrožené lokalitě sídliště Máj v Českých Budějovicích
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Cudlínová Eva
Rolínek Ladislav
Faltová Leitmanová Ivana
Klufová Renata
...
Strategie regionálního rozvoje venkovských obcí – případová studie českého venkova
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Klufová Renata
Cudlínová Eva
...
Venkov jako místo pro žití
2012 KNIHA Odborná monografie
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Klufová Renata
Cudlínová Eva
...
Vymezení venkovských obcí v České republice
2012 CERTIFIKOVANÉ METODIKY A POSTUPY Certifikovaná metodika
Detail Klufová Renata
Cestovní ruch seniorů v ČR
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Rost Michael
Tlustý Pavel
Škodová Parmová Dagmar
Klufová Renata
Classification Methods as a Tool for Discovering the Attributes with Influence on Modeled Socio-Economic Characteristic in the Studied Region
2011 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Rost Michael
Tlustý Pavel
Klufová Renata
...
Classifications methods as a tool for discovering the attributes with influence on modells socio-economic characteristics in the studied region
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rost Michael
Klufová Renata
Tlustý Pavel
...
Identifikace faktorů ovlivňujících příjem z turismu prostřednictvím metodologie klasifikačních a regresních stromů
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Friebelová Jana
Klicnarová Jana
Klufová Renata
...
Quantitative Methods, Normative Economy and Regional Development
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Faltová Leitmanová Ivana
Cudlínová Eva
...
TYPOLOGIE VENKOVSKÝCH OBCÍ NA ZÁKLADĚ JEJICH POPULAČNÍHO VÝVOJE
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Faltová Leitmanová Ivana
Rolínek Ladislav
...
Venkovský prostor – vymezení a klasifikace
2011 MAPA Mapa
Detail Klufová Renata
Poláková Zuzana
Demografické metody a analýzy
2010 KNIHA Odborná monografie
Detail Klufová Renata
Rost Michael
Faltová Leitmanová Ivana
Development of Regional Distribution of Population in the Czech Republic 1869 - 2008 and its economic connections - Benešov district example
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Klicnarová Jana
Rost Michael
...
Development typology of demographic growth in the Czech Republic
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Faltová Leitmanová Ivana
Double View at the Quality of Life in districts (LAU1) of the Czech Republic
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Friebelová Jana
Faltová Leitmanová Ivana
Normative Economics or Improvement of Economic Life at Regional Level in the Czech Republic
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Klufová Renata
Nývltová J
Francová V
Potenciál cestovního ruchu seniorů v ČR
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šíp Jiří
Klufová Renata
Příklady a možnosti modelování v cestovním ruchu
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Friebelová Jana
Faltová Leitmanová Ivana
...
Regional Comparison with the Use of Variables Influencing the Range and Structure of the Economic Active Population in Districts of the Czech Republic (LAU1)
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Cudlínová Eva
Rolínek Ladislav
Klufová Renata
...
Strategies of Regional Development of Rural Areas ? Case Study from South Bohemia
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Rost Michael
Šulista Marek
...
Tourism potential from the spatial and statistic analysis point of view - on the example of the Třeboňsko Protected Landscape Area
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Kozlová Lucie
Využití demografických prognóz při plánování pečovatelské služby
2010 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Rost Michael
Klufová Renata
Tlustý Pavel
Využití R ve výuce statistiky
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Švehla Bohuslav
Klufová Renata
Analýza intenzity cestovního ruchu ve Středním Pootaví
2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Crime Rate from the Viewpoint of Spatial Data Analysis
2009 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Klufová Renata
Faltová Leitmanová Ivana
Is it possible to follow the quality of life on the level of LAU1? (Focusing on the Czech republic)
2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Cudlínová Eva
Jílek Milan
Klufová Renata
...
Pojetí venkova: problémy a metodika
2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Navrátil Josef
Klufová Renata
Space concequences of tourist perception of site attractiveness
2009 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Cudlínová Eva
Jílek Milan
Klufová Renata
...
Vymezení venkova jako primární východisko pro adekvátní řešení jeho rozvoje
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Klufová Renata
Cluster Detection of Areal Data in The Planning of Social Care Services
2008 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Faltová Leitmanová Ivana
Dojížďka za prací v České republice na úrovni okresů
2008 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Horské a podhorské oblasti Jižních Čech očima místních obyvatel
2008 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Klufová Renata
Faltová Leitmanová Ivana
Quality of Life at the Level of Czech Districts (LAU1) Focusing on Two of Its Aspects - Economic and Social
2008 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Klufová Renata
Faltová Leitmanová Ivana
Spatial dimension of the transport infrastructure and chosen economic indices (on the level of districts ? former NUTS4 or LAU1 in the Czech Republic)
2008 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Faltová Leitmanová Ivana
Vybavenost ekonomických subjektů pracovní silou (se zaměřením na Jihočeský kraj)
2008 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Základy demografie
2008 KNIHA Skripta
Vložit vše do košíku 1 - 73 z 73

Řešitel projektu

Prostorová a regionální ekonomie
Řešitel
Spoluřešitelé
Vliv MAS na regionální rozvoj v zemích V4
Řešitel
Spoluřešitelé

Spoluřešitel projektu

Analýza socioekonomických vztahů v nadnárodní společnosti
Řešitel
Spoluřešitelé
Rozvoj jihočeského regionu – potenciál pro aplikaci iniciativy Evropské komise Smart Region
Řešitel
Spoluřešitelé
Venkovský prostor – prostor pro žití nebo pro dožití? (Modelové strategie venkovského prostoru)
Řešitel
Spoluřešitelé
Vybrané empirické a ekonometrické otázky v environmentální ekonomii: ekonomická hodnota environmentálních statků
Řešitel
Spoluřešitelé