Vocetková Klára, Mgr.

Research interests:

  • Mathematics I - Mathematical Structures
  • Mathematics II - Differential and Integral Calculus
  • Mathematics at Faculty of Agriculture
  • Mathematics at Faculty of Fisheries and Protection of Waters
  • Mathematics for IT specialists
  • Discrete mathematics
  • Methods of information processing

Education:
  • 1992 - 1997: Faculty of Education, University of South Bohemia, teaching mathematics for primary schools and teaching physical education and sport for secondary schools, academic title Mgr .
  • 1997 - 2003: Faculty of Education, University of South Bohemia, teaching computer technology and mathematics for secondary schools, academic title Mgr.
  • since 2014: doctoral study at the Faculty of Education, University of South Bohemia, study field - Theory in Mathematics Education

 

 

My personal site


Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
ARNP1 Aritmetika I KMA Ano
GIS1 Geografické informační systémy 1 KMI Ano
MAT Matematika KMI Ano Ano Ano
QZMAT Matematika KMI Ano
ZMAT Matematika KMI Ano Ano
KMATI Matematika I KMI Ano Ano
MATEA Matematika I KMI Ano Ano
MATI Matematika I KMI Ano Ano
KMTII Matematika II KMI
MATEB Matematika II KMI Ano Ano
MATII Matematika II KMI Ano
MATE Matematika pro informatiky KMA Ano Ano
YMATI Mathematics I KMI Ano
KMZI Metody zpracování informací KMI Ano Ano
MZI Metody zpracování informací KMI Ano Ano
REPMA Repetitorium středoškolské matematiky KMI Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace
Detail Vocetková Klára
Tlustý Pavel
Štěpánková Radka
...
Hledání optimálního rozhodnutí v podmínkách rizika
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU
Detail Vocetková Klára
Tlustý Pavel

Dynamické počítačové prostředí jako prostředek ke zvýšení porozumění počtu pravděpodobnosti
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU
Detail Vocetková Klára
Tlustý Pavel
Novotná J
Důkazy vybraných algebraických identit
2012 KAPITOLA V KNIZE
Detail Vocetková Klára
Hubálovský Štěpán
Interaktivní výuka se zaměřením na pravděpodobnostní metody
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU
Detail Tlustý Pavel
Vocetková Klára
PhDr. Jiřina Novotná, Ph.D.
Důkazy vybraných algebraických identit
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU
Detail Vocetková Klára

Aristoteles aneb výuka v přírodě
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU
Vložit vše do košíku 1 - 6 z 6