Vocetková Klára, Mgr.

Research interests:

  • Mathematics I - Mathematical Structures
  • Mathematics II - Differential and Integral Calculus
  • Mathematics at Faculty of Agriculture
  • Mathematics at Faculty of Fisheries and Protection of Waters
  • Mathematics for IT specialists
  • Discrete mathematics
  • Methods of information processing

Education:
  • 1992 - 1997: Faculty of Education, University of South Bohemia, teaching mathematics for primary schools and teaching physical education and sport for secondary schools, academic title Mgr .
  • 1997 - 2003: Faculty of Education, University of South Bohemia, teaching computer technology and mathematics for secondary schools, academic title Mgr.
  • since 2014: doctoral study at the Faculty of Education, University of South Bohemia, study field - Theory in Mathematics Education

 

 

My personal site


Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
ARNP1 Aritmetika I KMA Ano
CGIS1 Geografické informační systémy 1 KMI Ano
KGIS1 Geografické informační systémy 1 KMI Ano
GIS2 Geografické informační systémy 2 KMI Ano
KGIS2 Geografické informační systémy 2 KMI Ano
MIF Manažerská informatika 1 KMI Ano
MINF Manažerská informatika 1 KMI Ano
QZMAT Matematika KMI Ano
ZMAT Matematika KMI Ano Ano
KMATI Matematika 1 KMI Ano
MATEA Matematika 1 KMI Ano Ano
MATI Matematika 1 KMI Ano
M1 Matematika 1 KMI Ano
MATEB Matematika 2 KMI Ano Ano
MATII Matematika 2 KMI Ano
M2 Matematika 2 KMI Ano
KMTII Matematika II KMI Ano
MATE Matematika pro informatiky KMA Ano Ano
YMATI Mathematics 1 KMI Ano
KMZI Metody zpracování informací 1 KMI Ano Ano
MZI Metody zpracování informací 1 KMI Ano
MZI1 Metody zpracování informací 1 KMI Ano Ano
REPMA Repetitorium středoškolské matematiky KMI Ano Ano Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Vocetková Klára
VYUŽITÍ STRUKTURNÍCH KOMPONENT INTERAKTIVNÍCH UČEBNIC V HODINÁCH MATEMATIKY NA ZÁKLADĚ VIDEOSTUDIÍ
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vocetková Klára
Šulista Marek
Yield Models of Supplementary Pension Insurance (Transformed Funds)
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vocetková Klára
Tlustý Pavel
Vybrané problémy modulární aritmetiky
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vocetková Klára
Tlustý Pavel
Využití mezipředmětových vztahů v hodinách zeměpisu
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vocetková Klára
Tlustý Pavel
Dynamické počítačové prostředí jako prostředek ke zvýšení porozumění počtu pravděpodobnosti
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vocetková Klára
Tlustý Pavel
Štěpánková Radka
Hledání optimálního rozhodnutí v podmínkách rizika
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Tlustý Pavel
Vocetková Klára
Důkazy vybraných algebraických identit
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vocetková Klára
Tlustý Pavel
Důkazy vybraných algebraických identit
2012 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Vocetková Klára
Interaktivní výuka se zaměřením na pravděpodobnostní metody
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vocetková Klára
Aristoteles aneb výuka v přírodě
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Vložit vše do košíku 1 - 10 z 10