Alina Jiří, Ing., Ph.D.

Specialisation:

  • Microeconomics 1
  • Microeconomics 2
  • Macroeconomics 1

 

Research specialisation:

  • Transport and regional growth and development
  • Transport externalities

 

Offered courses  for Erasmus students

Basis of Economics KEN/ ZE 5 S
Macroeconomics I KEN/ MAE1 6 S
Microeconomics I KEN/ MIE1 6 W,

Microeconomics II KEN/ MIE1 6 W,

International students information:

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
DMAN Dopravní management KŘE Ano Ano
EC Economics KEN Ano Ano
YMAE1 Macroeconomics I KEN Ano Ano Ano
OMAE2 Macroeconomics II KEN Ano
YMAE2 Macroeconomics II KEN Ano Ano
MA1 Makroekonomie 1 KEN Ano Ano
MAEA Makroekonomie A KEN Ano Ano
CMA1 Makroekonomie I KEN Ano
KMAE1 Makroekonomie I KEN Ano
MAE1 Makroekonomie I KEN Ano Ano
MAE2N Makroekonomie II KEN Ano
YMIE1 Microeconomics I KEN Ano Ano Ano
OMIE2 Microeconomics II KEN Ano Ano
YMIE2 Microeconomics II KEN Ano Ano
MIE Mikroekonomie KEN Ano
MI1 Mikroekonomie 1 KEN Ano Ano Ano
CMIE1 Mikroekonomie I KEN Ano Ano
CMI1 Mikroekonomie I KEN Ano Ano
KMIE1 Mikroekonomie I KEN Ano Ano
MIE1 Mikroekonomie I KEN Ano Ano Ano
KMIE2 Mikroekonomie II KEN Ano Ano
KMI2N Mikroekonomie II KEN
MIE2 Mikroekonomie II KEN Ano Ano Ano
MIE2N Mikroekonomie II KEN Ano Ano
ZE Základy ekonomie KEN Ano Ano Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Vrbová Petra
Alina Jiří
Cempírek Václav
Consignment stock concept and its information resources in the Czech republic
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šetek Jaroslav
Alina Jiří
Economic Aspects of the Amortization of Human Capital in the Public Sector
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Alina Jiří
Faltová Leitmanová Ivana
Novotná Martina
...
Implementation of modern interactive graphical models into economics courses
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Petrách Filip
Faltová Leitmanová Ivana
Alina Jiří
Normativní přístup k nakládání s odpady
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrbová Petra
Cempírek Václav
Alina Jiří
Buffer stock implementation in the regional context
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Petrách Filip
Šetek Jaroslav
Alina Jiří
Business in Waste Treatment
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šetek Jaroslav
Petrách Filip
Faltová Leitmanová Ivana
Alina Jiří
Economic Aspects of the Concept of Active Service for the Public Sector
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Novotná Martina
Petrách Filip
Alina Jiří
...
Ekonomická stabilita podniku v nestabilním prostředí
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Alina Jiří
Hálová Pavlína
Impacts of education on economic growth
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrbová Petra
Cempírek Václav
Alina Jiří
Process of consignment stock implementation
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Petrách Filip
Alina Jiří
Selected Forms of Ownership on Real Estate and Reconstruction Financing
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vrbová Petra
Alina Jiří
Cempírek Václav
Usage of EDI (electronic data interchange) in the Czech Republic
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Alina Jiří
Vliv silniční dopravy na cestovní ruch
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Alina Jiří
Hálová Pavlína
The economic effects of investments in road infrastructure in Czech Republic
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Hálová Pavlína
Alina Jiří
Analysis of investment in infrastructure and other selected determinants influence to unemployment in CR regions
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Alina Jiří
Analýza vhodnosti implementace systému Carpool ve vybraném regionu
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Alina Jiří
Volek Tomáš
IMPACTS OF CANCELLATION THE ENTRANCE EXAMINATIONS ON COURSES ECONOMICS
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Volek Tomáš
Alina Jiří
Mezera v produktivitě mezi Českou republikou a EU
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Petrách Filip
Alina Jiří
PODNIKY V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ
2014 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Novotná Martina
Volek Tomáš
Alina Jiří
Regional disparities in productivity of small and medium-sized enterprises in the food industry
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Petrách Filip
Alina Jiří
Transport as a Key Factor of Competitiveness in Selected Regions
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Alina Jiří
Externí náklady spojené s dopravními nehodami
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Petrách Filip
Alina Jiří
Vrchota Jaroslav
KVANTITATIVNÍ SOUVISLOSTI VYBRANÝCH SOCIOEKONOMICKÝCH A DEMOGRAFICKÝCH CHARAKTERISTIK A UKAZATELŮ NA ÚROVNI OBCÍ JIHOČESKÉHO KRAJE
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Petrách Filip
Alina Jiří
Novotná Martina
...
PODNIKY V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Alina Jiří
The models of calculation of external cost from road traffic accidents
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Volek Tomáš
Alina Jiří
Usage of electronic supports for learning economics
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Alina Jiří
Petrách Filip
Analýza vhodnosti implementace systémů podpory mobility – v kontextu udržitelného rozvoje
2012 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Novotná Martina
Volek Tomáš
Petrách Filip
Alina Jiří
...
Deformace ve vykazování výkonnosti v sektoru A v rámci členění NACE-CZ-mimotržní vlivy
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Volek Tomáš
Alina Jiří
Multimediální podpora výuky ekonomie na ekonomické fakultě jihočeské univerzity
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Alina Jiří
CAR-SHARING SYSTÉM V KONTEXTU MANAGEMENTU MOBILITY
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Alina Jiří
MODEL VÝPOČTU OPTIMÁLNÍ INTENZITY NA SILNICÍCH I. TŘÍD JIHOČESKÉHO KRAJE
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Alina Jiří
INTENZITA SILNIČNÍ DOPRAVY VE VZTAHU K ROZVOJI REGIONU
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Alina Jiří
MATEMATICKÝ MODEL PLÁNOVÉ ROZVAHY PODNIKU
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Novotná Martina
Volek Tomáš
Alina Jiří
Semestrální projekt Firma III
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Alina Jiří
VLIV DOPRAVNÍ CHARAKTERISTIKY REGIONU NA VÝŠI PŘIROZENÝCH NÁKLADŮ DOPRAVNÍ KONGESCE
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Alina Jiří
Hodnota cestovní času a její aplikace v modelech výpočtů dopravních kongescí
2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Alina Jiří
INDIVIDUÁLNÍ AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA A JEJÍ ASPEKTY
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Alina Jiří
Hanzal Petr
MĚŘENÍ NÁKLADŮ DOPRAVNÍCH KONGESCÍ
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Alina Jiří
MODELOVÁNÍ A SIMULACE DOPRAVNÍCH TOKŮ S VYUŽITÍM BAYESIAN PŘÍSTUPU
2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Alina Jiří
VYUŽITÍ SPEED - FLOW KŘIVKY V DOPRAVNÍM MODELOVÁNÍ
2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Alina Jiří
MOBILITA OBYVATEL A ZPŮSOBY DOPRAVY DO ZAMĚSTNÁNÍ
2008 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Alina Jiří
MODEL DOPRAVNÍCH KONGESCÍ DLE MOHRINGA A HARWITZE
2008 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Alina Jiří
Model průjezdnosti křižovatkou
2008 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Alina Jiří
Dušek Jiří
Problematika dopravních kongescí
2008 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Alina Jiří
Region consequences of the transport impacts quantification
2008 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Alina Jiří
SIMULAČNÍ MODEL DOPRAVNÍHO ÚSEKU
2008 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Pešek Jiří
Alina Jiří
VODNÍ ŽIVEL JAKO MOŽNÉ OHROŽENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE A JEHO VLIV NA CESTOVNÍ RUCH
2008 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Vložit vše do košíku 1 - 47 z 47