Ekonomika zemědělství

Zkratka předmětu KEN/EZ
Název předmětu Ekonomika zemědělství
Akademický rok 2018/2019
Pracoviště / Zkratka KEN/EZ
Název Ekonomika zemědělství
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KEN/EKODV
Vyloučené předměty
Podmiňující KEN/EP, KEN/EP1, KEN/OEP1, KEN/QEP1
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je poznání základních ekonomických vztahů v zemědělství a jejich využití pro optimální kombinaci výrobních odvětví podniku. Vztahy v zemědělské výrobě, jejich charakteristika, kategorizace a kvantifikace. Uplatnění a využití vztahů produkční ekonomiky v ekonomice zemědělské výroby. Charakteristika vztahů mezi odvětvími a produkty, optimální kombinace výrobních odvětví a volby výrobního zaměření. Zemědělská výrobní odvětví a jejich klasifikace, postavení a význam hlavních zemědělských odvětví. Efektivnost jednotlivých opatření v rostlinné výrobě. Zvláštnosti kalkulace procesů v rostlinné výrobě. Ekonomika pěstování obilovin, brambor, řepky. Efektivnost jednotlivých opatření v živočišné výrobě. Ekonomika chovu skotu a prasat.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:-
aktivní účast na cvičeních - odevzdání a obhájení seminární práce na stanovené téma
Požadavky ke zkoušce:
Zkouška je ústní:- ústní zkoušku tvoří 2 otázky z problematiky předmětu

Obsah

Přednášky:
1 - Úvod do ekonomiky zemědělství
2 - Vztahy v zemědělské výrobě, jejich charakteristika, kategorizace a kvantifikace
3 - Uplatnění a využití vztahů produkční ekonomiky v ekonomice zemědělské výroby
4 - Charakteristika vztahů mezi odvětvími a produkty
5 - Optimální kombinace výrobních odvětví a volby výrobního zaměření
6 - Postavení a význam hlavních zemědělských odvětví
7 - Efektivnost jednotlivých opatření v rostlinné výrobě
8 - Zvláštnosti kalkulace procesů v rostlinné výrobě.
9 - Zvláštnosti kalkulace procesů v živočišné výrobě
10- Ekonomika pěstování obilovin, brambor, řepky
11 - Efektivnost jednotlivých opatření v živočišné výrobě
12 - Ekonomika chovu skotu, prasat. Dotační systém v zemědělství
Cvičení:
1 - Úvod problematiky ekonomiky v zemědělství
2 - Vztahy v zemědělské výrobě, optimalizace nákladů v zemědělském podniku
3 - Produkční ekonomika
4 - Charakteristika vztahů mezi odvětvími a produkty
5 - Optimální kombinace výrobních odvětví a volby výrobního zaměření
6 - Postavení a význam hlavních zemědělských odvětví
7 - Efektivnost jednotlivých opatření v rostlinné výrobě
8 - Kalkulace nákladů v rostlinné výrobě
9 - Kalkulace nákladů v živočišné výrobě
10- Ekonomika pěstování obilovin, brambor, řepky
11 - Efektivnost jednotlivých opatření v živočišné výrobě
12 - Ekonomika chovu skotu a prasat

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět nemá podmiňující předměty.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním ekonomickým vztahům na úrovni podniku.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Zdeněk Kučera, Ph.D.
Literatura
  • SVATOŠ, M. Ekonomika agrárního sektoru. Praha, 2008.
  • PENSON, J. B. A KOL. Introduction to Agricultural Economics. Prentice Hall, 1996.
  • NEPLECHOVÁ, M., NOVÁK, J. Účetnictví a kalkulace nákladů v zemědělství. Praha, 1996.
  • KUČERA, Z. Vybrané kapitoly ekonomiky odvětví zemědělské výroby. České Budějovice, 2002.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF