SZZ Ekonomika agrosystému

Zkratka předmětu KEN/QBZEA
Název předmětu SZZ Ekonomika agrosystému
Akademický rok 2018/2019
Pracoviště / Zkratka KEN/QBZEA
Název SZZ Ekonomika agrosystému
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KEN/BZEAS
Vyloučené předměty
Podmiňující KEN/EP1, KEN/OEP1, KEN/QEP1, KEN/EZ, KEN/KEZ, KKM/EKOZE, KKM/QEKOZ, KPU/EKOZE, KRM/ENE, KRM/ENEK, KRM/KENEK, KRM/OENE, KRM/QENE, KSR/ENE, KSR/OENE, KSR/QENE
Způsob zakončení Státní závěrečná
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Požadavky na studenta

Obsah

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
Literatura
  • Holman, R. Ekonomie. C.H. Beck, Praha, 2002. ISBN 80-7179-891-6.
  • TRUETT, L. J., TRUETT, D. B. Macroeconomics. Mosby College Publishing. The University of Texas at San Antonio, 1987.
  • HLADKÝ, J., LEITMANOVÁ, I. Makroekonomie I. České Budějovice, ZF JU, 1997.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Rozbor kvalifikační práce

Stáhnout jako PDF