SZZ Podniková ekonomika

Zkratka předmětu KEN/QBZPE
Název předmětu SZZ Podniková ekonomika
Akademický rok 2018/2019
Pracoviště / Zkratka KEN/QBZPE
Název Podniková ekonomika
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KEN/BZPE
Vyloučené předměty
Podmiňující KEN/EP1, KEN/OEP1, KEN/QEP1, KPH/QZPRA, KPH/ZPRAV
Způsob zakončení Státní závěrečná
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Požadavky na studenta

Obsah

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
Literatura
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF