SZZ Ekonomie

Zkratka předmětu KEN/SZE
Název předmětu SZZ Ekonomie
Akademický rok 2018/2019
Pracoviště / Zkratka KEN/SZE
Název Ekonomie
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KEN/MIE2N, KEN/OMIE2, KEN/YMIE2, KEN/MAE2N, KEN/YMAE2
Způsob zakončení Státní závěrečná
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Požadavky na studenta

Obsah

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
Literatura
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF