Čermáková Alena, Mgr.

Čermáková Alena, Mgr.
Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
ACS Academic Skills KJE Ano
KACS Academic Skills KJE Ano
AJ1 Anglický jazyk 1 KJE Ano
CAJ1 Anglický jazyk 1 KJE Ano
KAJ1 Anglický jazyk 1 KJE Ano
AJ2 Anglický jazyk 2 KJE Ano
CAJ2 Anglický jazyk 2 KJE Ano
KAJ2 Anglický jazyk 2 KJE Ano
AJA21 Anglický jazyk A2 - 1 KJE Ano
AJA22 Anglický jazyk A2 - 2 KJE Ano
AJP Anglický jazyk prezentace KJE Ano
AJPR Anglický jazyk prezentace KJE Ano
KAJP Anglický jazyk prezentace KJE Ano
OAJ1 English 1 KJE Ano
OAJ2 English 2 KJE Ano
OAJP English Presentation KJE Ano
KRJOS Ruský jazyk - odborný seminář KJE Ano Ano
RJOS Ruský jazyk - odborný seminář KJE Ano Ano
CRJ1 Ruský jazyk 1 KJE Ano Ano Ano
KRJ1 Ruský jazyk 1 KJE Ano Ano Ano
RJ1 Ruský jazyk 1 KJE Ano Ano
CRJ2 Ruský jazyk 2 KJE Ano Ano Ano
KRJ2 Ruský jazyk 2 KJE Ano Ano Ano
RJ2 Ruský jazyk 2 KJE Ano Ano
RJ4 Ruský jazyk 4 KJE Ano Ano
RJA11 Ruský jazyk A1 - 1 KJE Ano Ano Ano
RJA12 Ruský jazyk A1 - 2 KJE Ano Ano
VTEFA Vstupní jazykový test z AJ KJE Ano
VTEF Vstupní jazykový test z NJ, RJ, SJ, FJ KJE Ano