Procházková Michaela, Mgr.

Procházková Michaela, Mgr.
Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
GR German KJE Ano
GE German UEP Ano
ITJ1 Italský jazyk 1 KJE Ano Ano
ITJ2 Italský jazyk 2 KJE Ano Ano
NWV Nordic Walking KTS Ano
CNJ1 Německý jazyk 1 KJE Ano
KNJ1 Německý jazyk 1 KJE Ano
NJ1 Německý jazyk 1 KJE Ano
CNJ2 Německý jazyk 2 KJE Ano
KNJ2 Německý jazyk 2 KJE Ano
NJ2 Německý jazyk 2 KJE Ano
NJA11 Německý jazyk A1 - 1 KJE Ano Ano
NJA12 Německý jazyk A1 - 2 KJE Ano Ano
NJA21 Německý jazyk A2 - 1 KJE Ano
NJA22 Německý jazyk A2 - 2 KJE Ano
NJZD Německý jazyk NJZD KJE Ano Ano
NJZD1 Německý jazyk ZD1 KJE Ano Ano
NJZD2 Německý jazyk ZD2 KJE Ano Ano
NJUR Právnický německý jazyk KJE Ano Ano
VTEF Vstupní jazykový test z NJ, RJ, SJ, FJ KJE Ano