Vrchota Jaroslav, Ing., Ph.D.

Vrchota Jaroslav, Ing., Ph.D.

Senior Assistent

Education:

M.Sc.

Ph.D.

Research interests:

Management

Managerial Competences

Process Management

BSC Systems

Strategic Management

Managerial Technics

Projet Management

Teaching:

Management

Managerial Techniques

Strategic Management

Process Management

Project Management

Positions and membership:

Co-author of GAJU project

Member of the state final exams commitee

 

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
MSP Malé a střední podnikání KŘE Ano Ano
MANZ Management KŘE Ano Ano
QMANZ Management KŘE Ano
OMT Managerial Techniques KŘE Ano Ano
CMT Manažerské techniky KŘE Ano Ano
KMT Manažerské techniky KŘE Ano Ano
MT Manažerské techniky KŘE Ano Ano Ano
OPMAN Process Management KŘE Ano Ano
CPJM Projektový management KŘE Ano Ano
KPJM Projektový management KŘE Ano Ano
PJM Projektový management KŘE Ano Ano Ano
KSMAJ Strategic Management KŘE Ano
SMAJ Strategic Management KŘE Ano
YSMAN Strategic Management KŘE Ano Ano
KSMAN Strategický management KŘE Ano
QSPF Strategický management KŘE Ano
SMAN Strategický management KŘE Ano
KSMOC Strategický management v obchodě a CR KŘE Ano
SMOC Strategický management v obchodě a CR KŘE Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Vlčková Miroslava
Vrchota Jaroslav
Frantíková Zuzana
Comparison of Telework in the Czech Republic and in its Neighbouring Countries
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
CSR Strategy of SMES in Environmental Conditions of the Czech Republic
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Nejedlá Pavla
Employment of people from developing countries - region latin americe in the Czech republic
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Řehoř Petr
Vrchota Jaroslav
Influence of project approach implementation on the occurrence and perception of crises in agricultural enterprises in the Czech Republic
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vrchota Jaroslav
Řehoř Petr
Influence of Strategic Management on the Importance of Crises in Farms in the Czech Republic
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Řehoř Petr
Influence of strategies to determine the significance of the crisis by the managers of small and medium-sized enterprises
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vrchota Jaroslav
Řehoř Petr
Is the rate of growth of smes related to their size?
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Rychtářová Olga
Managerial competences in the multional company
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Řehoř Petr
Manažerské Techniky
2017 KNIHA Skripta
Detail Vrchota Jaroslav
Řehoř Petr
Prerequisites of the Czech Republic for Industry 4.0 in Human Resources
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Řehoř Petr
Process Application of Personnel Management in Small and Medium-sized Enterprises
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Řehoř Petr
Vrchota Jaroslav
Strategic and crisis management in agricultural enterprises in the Czech Republic
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vrchota Jaroslav
Řehoř Petr
Maříková Monika
...
Influence of strategic management in Czech SMEs and their growth rate
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Rolínek Ladislav
Bednářová Dagmar
Kopta Daniel
...
Vrchota Jaroslav
Krize MSP, příčiny a jejich řešení
2016 KNIHA Odborná monografie
Detail Vrchota Jaroslav
Řehoř Petr
Maříková Monika
...
Project Management And Its Impact On Growth Rate Of Small and Medium-sized Enterprises
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Řehoř Petr
Project Management and the Importance of Crises in the Sectors of the National Economy
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vrchota Jaroslav
Projektový management
2016 KNIHA Skripta
Detail Vrchota Jaroslav
Březinová Monika
Selected processes in SMEs, targeting to south bohemia region and trade sector
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Březinová Monika
Vrchota Jaroslav
Communication of SMEs in the region of South Bohemia
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Maříková Monika
Comparison of decision-making skills of students and managers
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Maříková Monika
Rolínek Ladislav
Vrchota Jaroslav
Crises and its occurence in SMEs in the Czech Republic
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Doležalová Vlasta
Energetická bezpečnost EU a Německa
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Březinová Monika
Vrchota Jaroslav
Grade of functioning of chosen processes within SME with focus on south Bohemian region
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Březinová Monika
Komparace energetické bezpečnosti významných členských států EU
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Březinová Monika
Vrchota Jaroslav
Level of functioning of selected processes in SMEs, targeting to South Bohemia Region and trade sector
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rolínek Ladislav
Plevný Miroslav
Kopta Daniel
...
Vrchota Jaroslav
...
Level of process management implementation in SMEs and some related implications
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Maříková Monika
Rolínek Ladislav
Kubecová Jana
Vrchota Jaroslav
Relationship between the extent of implementation of the process management principles and the legal form of the business and business activity
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vrchota Jaroslav
Maříková Monika
Relationship between the Growth-Rate of Turnover of SME's in Relation to the Age of the Directors of these Companies
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Kavan Štěpán
Pražáková Jaroslava
...
Rizikové faktory ovlivňující energetickou bezpečnost EU
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Doležalová Vlasta
Vrchota Jaroslav
Rozvoj a vzdělávání lidských zdrojů v kontextu udržitelného rozvoje
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Rolínek Ladislav
Vrchota Jaroslav
Maříková Monika
Typical Crises in Selected SMEs in the Czech Republic
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Kubecová Jana
Comparison of the Communication Skills of Students and Managers
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Švárová Monika
Kubešová Klára
Discrimination in the labor market in the region of South Bohemia
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Březinová Monika
Vrchota Jaroslav
Charakteristika trhu práce v regionu jižní Čechy
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kubecová Jana
Rolínek Ladislav
Švárová Monika
Vrchota Jaroslav
Implementation of the business process management principles as a current management trend
2014 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Švárová Monika
Vrchota Jaroslav
Influence of Competitive Advantage on Formulation Business Strategy
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Kubecová Jana
Komparace úrovně kreativity manažerů se studenty
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vrchota Jaroslav
Kajanová Alena
Kompetence manažerů v neziskovém sektoru
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Rolínek Ladislav
Vrchota Jaroslav
Maříková Monika
...
Small and medium-sized enterprises and cluster initiatives in the Czech republic
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Švárová Monika
Rolínek Ladislav
Kubecová Jana
Vrchota Jaroslav
The extent of application of the process management principles in relation to the legal form of the business and the business activity in the period of economic crisis in small and medium sized enterprises
2014 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Rolínek Ladislav
Vrchota Jaroslav
Kubecová Jana
...
The level of process management principles application in SMEs in selected region of the Czech Republic
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vrchota Jaroslav
Kubecová Jana
Maříková Monika
Vnímání rizik z hlediska doby působení na trhu
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Březinová Monika
Vrchota Jaroslav
Current situation and future trends in the marketing process from the perspective of small and medium-sized enterprises in the South bohemia region
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Březinová Monika
Vrchota Jaroslav
Kubecová Jana
Komparace analytických schopností manažerů a studentů
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Petrách Filip
Alina Jiří
Vrchota Jaroslav
KVANTITATIVNÍ SOUVISLOSTI VYBRANÝCH SOCIOEKONOMICKÝCH A DEMOGRAFICKÝCH CHARAKTERISTIK A UKAZATELŮ NA ÚROVNI OBCÍ JIHOČESKÉHO KRAJE
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vrchota Jaroslav
Medology of development phases of SMEs
2013 OSTATNÍ Jiné výsledky
Detail Váchal Jan
Vochozka Marek
Doležalová Hana
...
Vrchota Jaroslav
...
Podnikové řízení
2013 KNIHA Učebnice
Detail Kubecová Jana
Vrchota Jaroslav
Procesní mapy v malých a středních podnicích
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Pražáková Jaroslava
Vrchota Jaroslav
Březinová Monika
Rozdílné přístupy českých podniků k využití logistické metriky
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Švárová Monika
Vrchota Jaroslav
Strategic management in micro, small and medium-sized businesses in relation to financial success of the enterprise
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vrchota Jaroslav
Švárová Monika
The Influence of Planning on Financial Indicators IN99 and ROA
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Švárová Monika
Vrchota Jaroslav
THE STRATEGIC MANAGEMENT IN MICRO, SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES IN RELATION TO FINANCIAL SUCCESs OF THE ENTERPRISE
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kubecová Jana
Vrchota Jaroslav
The Taffler´s Model and Strategic Management
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vrchota Jaroslav
Kubecová Jana
Ukazatele základních procesů ve stavebním průmyslu
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Výkonnost jako klíčová kompetence
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vrchota Jaroslav
Pyroutková Martina
Nejvýznamnější procesní ukazatele ovlivňující firmy v Jihočeském kraji
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Odpovědnost jako klíčová kompetence
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Březinová Monika
Smolová Jaroslava
Vrchota Jaroslav
ODPOVĚDNOST JAKO KLÍČOVÁ KOMPETENCE
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rolínek Ladislav
Vaněček Drahoš
Krninská Růžena
...
Vrchota Jaroslav
...
Procesní řízení v MSP – vybrané aspekty
2012 KNIHA Odborná monografie
Detail Duspivová Marie
Vrchota Jaroslav
Procesy malých a středních podniků a jejich vztahy podle podnikatelské činnosti
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Březinová Monika
Vrchota Jaroslav
SOUČASNÝ STAV A BUDOUCÍ TRENDY V MARKETINGOVÝCH PROCESECH Z POHLEDU MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V JIHOČESKÉM REGIONU
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Petrách Filip
Vrchota Jaroslav
Vývoj míry nezaměstnanosti a testování její závislosti na počtu obyvatel v okrese České Budějovice
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vrchota Jaroslav
Duspivová Marie
Application process of personnel management in small and medium-sized enterprises
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vrchota Jaroslav
Rolínek Ladislav
Building the Managerial Competencies in the Study Program Management and Business Economics
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dalíková Pavlína
Duspivová Marie
Vrchota Jaroslav
INDICATORS OF EVALUATION AS A CORE ELEMENTS OF PROCESS MANAGEMENT IN SMALL AND MEDIUM-SIZET ENTERPRISES
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vrchota Jaroslav
Navrh dotazníku mapujícího manažerské kompetence
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Analýza manažerských kompetencí vrcholového managementu - sestavení a pilotní ověření dotazníku
2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Manažerské kompetence studentů EF
2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Strategická mapa systému Balanced Scorecard
2008 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Vložit vše do košíku 1 - 69 z 69

Řešitel projektu

Dopady homeworkingu do nákladů MSP
Řešitel
Spoluřešitelé
Environmental Awareness as a Universal European Value
Řešitel
Spoluřešitelé

Spoluřešitel projektu

Inovační management a konkurenceschopnost MSP
Řešitel
Spoluřešitelé
Modely řízení MSP
Řešitel
Spoluřešitelé
Procesní management a možnosti jeho zavedení v MSP
Řešitel
Spoluřešitelé
Průmysl 4.0 a změny v managementu a výkonnosti
Řešitel
Spoluřešitelé
Řízení podniků v podmínkách Industry 4.0.
Řešitel
Spoluřešitelé
SIP-SME (Service Innovations Prozess für Klein-und Mittelunternehmen)
Řešitel
Spoluřešitelé
Systém odměňování v MSP
Řešitel
Spoluřešitelé