Bednářová Dagmar, Ing., CSc.

Bednářová Dagmar, Ing., CSc.

Senior assistent

Education:

M.Sc.

Ph.D.

Research interests:

Small and Medium-Sized Enterprises

Quality Management

Management

Term project - Firm I

Teaching:

Small and Middle Enterprises

Quality Management

Management

Term Project - Firm I

Positions and membership:

Member of the Czech Society for Quality

Member of the Academic Senate of the Faculty of Economics

Pedagogical Consultant for the Department of Management and Business Economics

Member of the State Exams commitee

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
PP Podpora podnikavosti KŘE Ano Ano
SPF1 Semestrální projekt - firma I KŘE Ano Ano
SPF2 Semestrální projekt - firma II KŘE Ano Ano
SPF3 Semestrální projekt - firma III KŘE Ano Ano
OMSP Small and Middle Enterprises KŘE Ano Ano Ano Ano
KRKV Řízení kvality KŘE Ano Ano
RKV Řízení kvality KŘE Ano Ano Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Bednářová Dagmar
Fuka Jindřich
Pražáková Jaroslava
Quality Management System in Selected Companies
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Fuka Jindřich
Bednářová Dagmar
Suggestion system in selected company
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rolínek Ladislav
Bednářová Dagmar
Kopta Daniel
...
Krize MSP, příčiny a jejich řešení
2016 KNIHA Odborná monografie
Detail Doležalová Hana
Bednářová Dagmar
Dušek Radim
Podpora kvality výuky/výuky kvality na VŠ formou odborných praxí a certifikačních aktivit
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Fuka Jindřich
Bednářová Dagmar
Martínek Otto
Supplier Evaluation System in the Management of Quality
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Bednářová Dagmar
Pražáková Jaroslava
Kosíková Petra
Cooperation and Entry of SMEs into Foreign Markets
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Bednářová Dagmar
Pražáková Jaroslava
Faktory ovlivňující vstup malých podniků na rakouské a německé zahraniční trhy
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Bednářová Dagmar
Attlová Irena
Přístupy drobných podnikatelů k podnikání v Jihočeském kraji
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Bednářová Dagmar
Řízení kvality
2013 KNIHA Skripta
Detail Rolínek Ladislav
Vaněček Drahoš
Krninská Růžena
Bednářová Dagmar
...
Procesní řízení v MSP – vybrané aspekty
2012 KNIHA Odborná monografie
Detail Bednářová Dagmar
Hartman Pavel
Vybrané kapitoly z managementu
2012 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v učebnici
Detail Bednářová Dagmar
Smolová Jaroslava
Klíma Vilém
Porovnání přístupu k řízení procesů kvality v oblasti nákupu ve dvou vybraných podnicích
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Bednářová Dagmar
Zkušenosti a přístupy manažerů MSP k podmínkám podnikání v Jihočeském kraji
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Bednářová Dagmar
Škodová Parmová Dagmar
Malé a střední podnikání
2010 KNIHA Skripta
Detail Bednářová Dagmar
Analýza procesu založení a rozvoje klastru Ekogen
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Bednářová Dagmar
Rosická Zdena
Management in small firms
2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Bednářová Dagmar
Rosická Zdena
Srovnání okresů Písek a Český Krumlov z hlediska malého a středního podnikání
2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Bednářová Dagmar
Charakteristika a činnost klastrů v Jihočeském kraji
2008 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Rolínek Ladislav
Bednářová Dagmar
Krninská Růžena
...
Procesní řízení
2008 KNIHA Skripta
Vložit vše do košíku 1 - 19 z 19

Řešitel projektu

Využívání IT technologií pro podporu malého a drobného podnikání v okresech České Budějovice a Freistadt
Řešitel
Spoluřešitelé

Spoluřešitel projektu

Inovační management a konkurenceschopnost MSP
Řešitel
Spoluřešitelé
Modely řízení MSP
Řešitel
Spoluřešitelé
Přeshraniční podnikání – B2B marketing a distribuce v Rakousku a České republice
Řešitel
Spoluřešitelé
Přeshraniční podnikání – B2B marketing a distribuce v Rakousku a České republice
Řešitel
Spoluřešitelé
Procesní management a možnosti jeho zavedení v MSP
Řešitel
Spoluřešitelé
SIP-SME (Service Innovations Prozess für Klein-und Mittelunternehmen)
Řešitel
Spoluřešitelé