Kolářová Iveta, Ing., Ph.D.

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
OMAN2 Management II KŘE Ano
YPM Project Management KŘE Ano Ano