Operations Management

Zkratka předmětu KŘE/OMA
Název předmětu Operations Management
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KŘE/OMA
Název Operations Management
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty KŘE/COM, KŘE/KOM, KŘE/OM
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

The aim of the subject is to acquaint students with knowledge of operational management with emphasis on planning, management and control of processes, taking into account the changes that take place during the fourth Industrial revolution. Special attention is paid to the Industry 4.0 concept that will significantly change the way of production and manufacturing through the rapid development of Information Technologies, Smart Systems, Robotics, Digitization and Artificial Intelligence in the next 10-20 years. By passing the course the student will recognize the essence of operational processes in production and services and will learn methods of planning, control and control of these processes. At the same time the goal is to show, what features, knowledge and skills companies will prefer to their employees in the coming years.

Požadavky na studenta

Credit Requirements:
Successful completion of the test at least obratining 70 % of the credit test. Active work on seminars. Processing seminar projects and submitting calculation of given examples from the seminars for review.

Examination Requirements:
At least obtaining 70 % of the exam test. Oral and written exam.

Obsah

Lectures:
1. Industry in Czech republic and 4th Industrial Revolution (Industry 4.0)
2. Robotics in the Industry 4.0
3. Production system and manufacturing management
4. Operations strategy and competitiveness
5. Standardization and Work measurement
6. Ways to improve working methods, Kaizen
7. New approaches to work organization
8. Ergonomics, workplace and working conditions
9. Production planning and scheduling of processes
10. Capacity planning and demand prediction
11. Value management and innovation in production
12. Energy for manufacturing and smart systems
13. Production, transport and their impact on the environment
14. Information technologies and trends in operational management


Seminars
1. Introduction. Assign of seminar projects.
2. Measuring of productivity.
3. Decision making process: selecting the most appropriate option.
4. Standardization, production standards.
5. Time and Motion study.
6. Creating work standards.
7. Arrangement of the workplace.
8. Operational planning.
9 Assembly line balancing.
10. Reliability of systems.
11. Test.
12. Statistical Quality Control.
13-14. Presentation of seminar projects.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Nejsou zapotřebí žádné speciální předpoklady pro absolvování předmětu.

Získané způsobilosti

Studenti porozumí základním metodám týkajícím se výrobního plánování a řízení a měření výkonu. Budou schopni provést analýzu různých operací nebo procesů a navrhnout zlepšení týkající se úspor potřebného času, prostoru, nákladů. Zvláštní důraz je kladen na štíhlou výrobu a metody procesního řízení.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Martin Pech, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Martin Pech, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Martin Pech, Ph.D.
Literatura
  • Heizer, J., & Render, B. (2007). Operations Management. New York: Pearson Education.
  • null
  • Rungtusanatham, M., Schroeder, R., & Goldstein, S. (2017). Operations Management in the Supply Chain. Discussions and Cases. New York: Mc-Graw Hill.
  • Heizer, J., & Render, B. (2004). Operations management. New York: Pearson.
  • Dilworth, J. B. (1996). Operations Management. Providing Value in Goods and Services. South-Western College Pub.
  • Simchi-Levi, D. (2010). Operations Rules. The MIT Press.
  • May, C., & Schimek, P. (2015). Total Productive Management. CEPTM Publishing.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Písemná zkouška, Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF