Štíhlá výroba

Zkratka předmětu KŘE/SV
Název předmětu Štíhlá výroba
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KŘE/SV
Název Štíhlá výroba
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je rozšířit poznatky o nových metodách řízení výroby, úspěšně vyzkoušených v Japonsku ve druhé pol. 20. století. Tyto poznatky se nyní v určitých úpravách aplikují na různé podniky a služby ve všech průmyslově vyspělých zemích a jsou významným faktorem při zvyšování konkurenceschopnosti podniků. V souvislosti s koncepcí Průmyslu 4.0 jsou díky procesu robotizace, digitalizace a umělé inteligence vybrané metody štíhlé výroby využívány také v inteligentních (chytrých) továrnách.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu: Úspěšné absolvování zápočtového testu - úspěšnost alespoň 70 %. Aktivní práce na cvičeních. Zpracování seminárních projektů, nebo dotazníků v podnicích. Odevzdání příkladů probíraných na cvičeních ke kontrole. Prezentace projektu.


Požadavky ke zkoušce: Úspěšné absolvování zkouškového písemného testu - úspěšnost alespoň 70 %. Poté ústní zkouška.

Obsah

Témata přednášek:
1. Historický vývoj průmyslové výroby
2. Průmysl 4.0 a inteligentní (chytré) továrny
3. Vznik a vývoj štíhlé výroby
4. Materiálový tok v řízení výroby a na pracovišti
5. Tradiční metody štíhlé výroby a tažný princip
6. Nové metody a nástroje štíhlé výroby
7. Perfekcionismus dosažený jako důsledek neustálého zlepšování
8. Kontrola kvality a statistické metody ve výrobě
9. Informační systémy ve výrobě
10. Štíhlá výroba ve službách


Cvičení:
1. Úvod do studia, křivky učení
2. Exkurze do průmyslového podniku (Škoda Mladá Boleslav)
3. Agregátní plánování
4. Exkurze do průmyslového podniku (Pottinger, Jihočeská drůbež Vodňany)
5. Metody štíhlé výroby
6. Statistická kontrola kvality
7. Plánování výroby (výrobní linky)
8. Procesní a funkční řízení ve štíhlé výrobě.
9. Aplikace bodu zvratu ve štíhlé výrobě.
10. Předpovědi ve štíhlé výrobě


Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět: Operační management

Získané způsobilosti

Studenti pochopí podstatu tzv. "Japonského zázraku" při výrobě automobilů ve firmě Toyota i chyb, kterých se dopouštěli západní manažeři při přebírání a aplikaci těchto zkušeností do jiných podniků. Výuka úzce navazuje na aplikaci tohoto systému ve firmě Bosch Č. Budějovice a v dalších firmách a umožní získat přehled o nových metodách v organizaci výroby i práce.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Martin Pech, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Martin Pech, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Martin Pech, Ph.D.
Literatura
  • Košturiak, J., Boledovič, L. Křišťál, J., Marek, M. (2010). Kaizen. Brno: Bizkooks.
  • Vaněček, D., Sýkora, O., Pražáková, J., Štípek, V., Kubíček, R. (2013). Štíhlá výroba. EF JU České Budějovice.
  • Mann, D. (2010). Creating a Lean Culture. CRC Press.
  • Imai, M. (2005). Gemba Kaizen. Brno: Computer Press.
  • Santos, J., Wysk, R., Torres, J. (2006). Improving Production with Lean Thinking. New Jersey: Willey.
  • Tomek, G., Vávrová, V. (2014). Integrované řízení výroby. Od operativního řízení výroby k dodavatelskému řetězci. Praha: Grada.
  • Mařík, V. (2016). Průmysl 4.0. Výzva pro Českou republiku. Praha: Management Press.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Pozorování, Exkurze

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Písemná zkouška, Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF