Rural Sociology

Zkratka předmětu KRM/YRUS
Název předmětu Rural Sociology
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KRM/YRUS
Název Rural Sociology
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KSR/YRUS
Vyloučené předměty KRM/KRUS, KRM/KRUSA, KRM/RUS, KSR/KRUS, KSR/KRUSA, KSR/RUS
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

The aim of course is to inform students about rural landscape, actors, groups and social needs and potential conflicts in changing social and environmental reality. This is based on case studies and their analysis, including short excursions to learn the landscape typology and rural development. The objective of this course is to extend student?s knowledge about the possibilities of sociology on the regional level for development of rural areas. The purpose of this course is to help students understand the problems of rural landscape, construction of cultural landscape by social groups.

The lectures should show the students the importance of rural area in social and cultural consequences including actual as well as potential role of this area for both rural and urban social groups.

Požadavky na studenta

Conditions of the credit:
Final written test on basic knowledge, student's presentation during the course. Two absences on seminars are allowed without any confirmation.
Credits will be awarded not earlier than 14 days before the end of the semester in accordance with the measure of Dean No. 124/2017 Article 15.

Type of examination:
Oral examination
The examinations will be written 3 weeks before the beginning of the examination period in accordance with the measure of Dean No. 124/2017 Article 15.

Percentage
30% presentation of the rural topic
30% written part
40% oral part

Obsah

Topic areas:
1. Definition of rural area and rurality, urban - rural culture
2. Towards Sociology - when I talk about sociology
3. Space for rural area / landscape as nature-culture continuum
4. Problem of conceptualization of landscape in rural area
5. Cultural roots of the landscape concept
6. Limits of understanding rural landscape in sociology and bio-ecology
7. Concept of cultural landscape
8. Neo - ruralism - limits and perspectives
9. Contemporary landscape changes and their rural - urban interpretations
10. Main driving forces in rural European areas, history and perspective
11. The main typology of European landscapes / focus on the Central Europe region
12. Coefficient of ecological stability, construction and practical use
13. Towards challenges for rural area - sustainability, new experts, suburbanization, environmentalism, globalization, global climate changes.
14. Excursion to rural landscape - how to read rural landscape (one day trip)

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

General knowledge of sociological terms.

Získané způsobilosti

Thinking about rural sociology in the relationships to society and nature.

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. PhDr. Miloslav Lapka, CSc.
 • Přednášející: doc. PhDr. Miloslav Lapka, CSc., PhDr. Jan Vávra, Ph.D.
 • Cvičící: doc. PhDr. Miloslav Lapka, CSc.
Literatura
 • Vávra, J., Lapka M., Cudlínová, E. Current Challenges of Central Europe: Society and Environment. Varia, UK Praha, 2014. ISBN 976-80-7308-551-3.
 • NELSON, L. Rural Sociology: Its Origins and Growth in the United States. University of Minnesota Press., 2012.
 • BERGER, P. L. AND T. LUCKMANN. The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge. Garden City, NY: Anchor Books., 1966.
 • LAPKA M., SOKOLÍČKOVÁ Zdenka a Jan VÁVRA. Cultural ecology: Contemporary understanding of the relationship between humans and the environment. Journal of Lndscape Ecology, 2012.
 • http://en.wikibooks.org/wiki/Introduction_to_Sociology.
 • http://chla.library.cornell.edu/c/chla/browse/title/3074959.html.
 • http://www.ag.auburn.edu/~bailelc/Smith.2011.pdf.
 • http://www.polity.co.uk/giddens7/resources.asp.
 • LAPKA, M., RIKOON, J.S.,CUDLÍNOVÁ, E. Private Farmers and Contemporary Conservation Subsidy Programs in the Czech Republic. In: Napier et al. Soil and Water Conservation Policies and Programs: Successes and Failures . Boca R, 1999.
 • GIDDENS, A. , SUTTON W., P. Sociology. The 7th edition, Cambridge, Polity., 2013.
 • TURNBULL, R. TURNBULL, A., SHANK, M., SMITH, S., & LEAL, D. Exceptional lives:. Special education in today s schools (kapitoly 5 a 6). New Jersey, Merrill Prentice Hall, 2002.
 • FRIEDLAND, W. H. The End of Rural Society and the Future of Rural Sociology. Rural Sociology, 1982.
 • Smith. The Institutional and Intellectual Origins of Rural Sociology (Paper for 2011 Rural Sociology Assn. meeting). 2011.
 • WILLIAM I., T, AND FLORIAN ZNANIECKI, F. The Polish Peasant in Europe and America. 2 vol. 1918; classic sociological study.
 • LAPKA, M., CUDLÍNOVÁ, E. Úvod do krajinné ekologie pro rozvoj venkova. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, 2008. ISBN 978-80-7394-077-5.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF