Publications

Authors Název publikace Rok Type Poddruh publikace
Detail Jaderná Eva
Srbová Alena
ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Martinát Stanislav
Navrátil Josef
Pícha Kamil
...
Brownfield regeneration from the perspective of residents: Place circumstances versus character of respondents
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Janeček Petr
Zrzavý Lukáš
DESTINACE VYSOČINA A JEJÍ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vojtko Viktor
Dušek Radim
Filling the gap between theory and practice by business simulation games
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kita Pavol
Kollár Patrícia
Food Purchasing Behavior of Consumers on Farmers’ Markets: a Case Study from the Region Dunajská Streda
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Písek Jaroslav
How Strong are the Pharmacy Chains within the EU?
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Janeček Petr
Roztočil Jiří
IMAGE JAKO NÁSTROJ MARKETINGU MĚSTSKÉ DESTINACE NA PŘÍKLADU PLZNĚ
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Švec Roman
Pícha Kamil
Kulturní eventy v městském cestovním ruchu
2017 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Štumpf Petr
Vojtko Viktor
Kvalita destinace v cestovním ruchu
2017 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Horáková Helena
Švarcová Marie
Volf Lukáš
Marketing planning proces - reflection on the complex of activities that affect all aspects of business life
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Srbová Alena
Broučková Iveta
Jaderná Eva
Perception of modern and retro packaging
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Jaderná Eva
Srbová Alena
Pavezová Iveta
Rozdíly ve vnímání retroobalů a současných obalů tradičních výrobků
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Krásnická Martina
Vojtko Viktor
Strnad Zdeněk
...
Simulation of insolvency proceedings year II - Evidence of the long term effect on cognitive learning
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kovářová Kateřina
Nádeník Martin
Pícha Kamil
The Czech Republic sugar market development in the context of the phasing out of sugar quota
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vojtko Viktor
Štumpf Petr
The Effect of Exchange Rates on the Number of Guests in the Czech Accommodation Establishments
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vojtko Viktor
Štumpf Petr
Broučková Iveta
...
Výsledky výzkumu profilu návštěvníků Blatné v červenci až srpnu 2017
2017 ZPRÁVA Souhrnná výzkumná zpráva
Detail Vojtko Viktor
Štumpf Petr
Broučková Iveta
...
Výsledky výzkumu profilu návštěvníků Českých Budějovic v červnu až září 2017
2017 ZPRÁVA Souhrnná výzkumná zpráva
Detail Vojtko Viktor
Štumpf Petr
Broučková Iveta
...
Výsledky výzkumu profilu návštěvníků Hluboké nad Vltavou v červnu až září 2017
2017 ZPRÁVA Souhrnná výzkumná zpráva
Detail Vojtko Viktor
Štumpf Petr
Broučková Iveta
...
Výsledky výzkumu profilu návštěvníků Písku v květnu až září 2017
2017 ZPRÁVA Souhrnná výzkumná zpráva
Detail Vojtko Viktor
Štumpf Petr
Broučková Iveta
...
Výsledky výzkumu profilu návštěvníků Týna nad Vltavou v červnu až září 2017
2017 ZPRÁVA Souhrnná výzkumná zpráva
Detail Bergami Roberto
Aulino Biagio
An Exploratory Study of French University Students Pursuing L2 English: Career, Cyberlanguage, and Jargon/Slang
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Janeček Petr
Melková Šárka
Cestování českých seniorů na příkladu města Strakonice
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Pícha Kamil
Étude ILIC “Influence of Lifetime Information on Consumer”
2016 ZPRÁVA Souhrnná výzkumná zpráva
Detail Pícha Kamil
Skořepa Ladislav
Factors of Purchase of Bread – Prospect to Regain the Market Share?
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Krásnická Martina
Bergami Roberto
Vojtko Viktor
Choice of purchase currency by Czech exporters sourcing abroad
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Bergami Roberto
International Delivery Risks: The Case of Delivered Duty Paid in Australia
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Rolínek Ladislav
Bednářová Dagmar
Kopta Daniel
...
Krize MSP, příčiny a jejich řešení
2016 KNIHA Odborná monografie
Detail Krásnická Martina
Vojtko Viktor
Strnad Zdeněk
...
Learning outcomes of simulation of insolvency proceedings inspired by the US Mock trials
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Dušek Radim
Šalamoun Jan
New teaching Trends in the Field of Trade and Tourism
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Doležalová Hana
Pícha Kamil
Navrátil Josef
...
Perception of quality in decision making regarding purchase of organic food
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Doležalová Hana
Bednářová Dagmar
Dušek Radim
Podpora kvality výuky/výuky kvality na VŠ formou odborných praxí a certifikačních aktivit
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Štumpf Petr
Vojtko Viktor
Systémově dynamický model pro podporu řízení destinace cestovního ruchu jižní Čechy
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Navrátil Josef
Pícha Kamil
White Baravalle Gilliam Vivian L.
The interest of visitors to protected natural areas in 'green' accommodation
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Doležalová Hana
Pícha Kamil
Hanzalová Dana
The marginal possibilities of realizing organic production for school establishments
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Navrátil Josef
Kučera Tomáš
Pícha Kamil
...
The preferences of tourists in their expectations of chateau gardens: a Central and Eastern European perspective
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Navrátil Josef
Knotek Jaroslav
Hanzelková Eliška
...
Tourists' knowledge of a visited environment and the immediate influence on this knowledge of completing an interpretive nature trail: Beskydy protected landscape area, west Carpathians
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vojtko Viktor
Štumpf Petr
Výsledky výzkumu profilu návštěvníků Českých Budějovic v květnu až září 2016
2016 ZPRÁVA Souhrnná výzkumná zpráva
Detail Navrátil Josef
Šejnohová Hana
Doležalová Hana
...
Atlas ekologické zemědělské produkce - Česká republika
2015 MAPA Mapa
Detail Schusterová Tereza
Rybová Jarmila
Comparative Analysis of the Health Insurance System in the Czech Republic and Slovakia
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vojtko Viktor
Štumpf Petr
Pavezová Iveta
Dílčí výsledky výzkumu profilu návštěvníků Českých Budějovic v květnu až září 2015
2015 ZPRÁVA Souhrnná výzkumná zpráva
Detail Štumpf Petr
Janeček Petr
Komparace jižních Čech a Horního Rakouska jako destinací cestovního ruchu
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Solarová Petra
Loyalty Programmes of Selective Grocery Retailers in the Czech Republic
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Štumpf Petr
Janeček Petr
Management destinace a úloha organizace destinačního managementu v jižních Čechách
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Švarcová Marie
Horáková Helena
Marketingová situační analýza ve službách marketingových manažerů jako nástroj strategického procesu
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vojtko Viktor
Marketingová studie trhu zvukově a tepelně izolačních folií pro firmu HAPPICH CZ s.r.o.
2015 ZPRÁVA Souhrnná výzkumná zpráva
Detail Dvořák Vladimír
Means of transport as a factor in maintaining mobility in terms of sustainable tourism
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Vojtko Viktor
Štumpf Petr
Návrh metodiky měření návštěvnosti turistických cílů pro CzechTourism
2015 ZPRÁVA Souhrnná výzkumná zpráva
Detail Švarcová Marie
Horáková Helena
Romová Hana
Opinion Managers to Ensure the Company's Market Position
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Štumpf Petr
Janeček Petr
Priority rozvoje cestovního ruchu – expertní pohled
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Vojtko Viktor
Štumpf Petr
Profil návštěvníků a ekonomické dopady cestovního ruchu v Českých Budějovicích za rok 2014
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Volfová Hana
Šalamoun Jan
Bergami Roberto
Rationality of University Students: A Behavioral Economics and Consumer Behavior Perspective
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Štumpf Petr
Regional strategic documents of sustainable tourism development: Comparison of the regions of South Bohemia and Upper Austria
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Vojtko Viktor
Volfová Hana
Regional Sustainable Tourism - A System Dynamics Perspective
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Vojtko Viktor
Volfová Hana
Regionálně udržitelný cestovní ruch – systémově dynamická perspektiva
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Doležalová Hana
Pinkasová Tereza
Riedererová Monika
...
Selected Aspects of Regional Organic Food Market – Price Analysis
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vojtko Viktor
Rolínek Ladislav
Solarová Petra
System Dynamics Perspective on Crises in Small and Medium Enterprises
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Lesjak Miha
Navrátil Josef
Pícha Kamil
...
The predictors of the willingness to recommend a visit for diversified tourism attractions
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Navrátil Josef
Knotek Jaroslav
Pícha Kamil
...
The protected areas: Are they still in the ‘pleasure periphery’ or are they destinations for sustainable tourism activities?
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Navrátil Josef
Knotek Jaroslav
Pícha Kamil
The significance of self-guided interpretive trails in protected areas for the environmental education of visitors
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vojtko Viktor
Šalamoun Jan
Draxlerová Anna
Vnímání fair trade a ekonomické vzdělávání
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Solarová Petra
Zpětná vazba od zákazníků v maloobchodě: překážky a stimuly pro její poskytování. Časť I.
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Solarová Petra
Zpětná vazba od zákazníků v maloobchodě: překážky a stimuly pro její poskytování. Časť II.
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Krásnická Martina
Bergami Roberto
Adoption of the Euro by the Czech Republic: Legal, Political and Economic Considerations
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Solarová Petra
Angažování zákazníků v rámci marketingového managementu podniku: metodické aspekty tvorby teoretického modelu
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Solarová Petra
Angažovanost spotřebitelů v maloobchodě - získání námětů
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Štumpf Petr
Dvořák Vladimír
Cultural Tourism – Opportunities for Reducing Regional Disparities
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Solarová Petra
Customer Influence on the Trading Range of Goods in Retailing
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kroupová Šárka
Navrátil Josef
Pícha Kamil
...
Differentiation of the Demand for the Hunting Tourism in the Czech Republic
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Doležalová Hana
Pícha Kamil
Navrátil Josef
...
Ekologická zemědělská produkce - trh biopotravin - Jižní Čechy
2014 KNIHA Odborná monografie
Detail Doležalová Hana
Pícha Kamil
Navrátil Josef
...
Factors That Influence the Selling of Milk Through Milk Vending Machines
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šalamoun Jan
Volfová Hana
Fairtrade and its Application in the academic Sphere; the Case of the University of South Bohemia, Faculty of Economics
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Volfová Hana
Gladiátor – tavený sýr s ječnou perličkou
2014 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Krásnická Martina
Bergami Roberto
Vojtko Viktor
Choice of Invoice Currency by Czech Exporters
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vojtko Viktor
Tichá Lucie
International Road Cargo Transports Risks – The Czech Transporters’ Perspective
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Bergami Roberto
Investor State Dispute Settlement in Free Trade Agreements: An Australian Perspective
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Švarcová Marie
Horáková Helena
Romová Hana
Marketing and Communication – Marketing communication
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Srbová Alena
Praktické použití modelu Standard Cost Model
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Krásnická Martina
Bergami Roberto
Vojtko Viktor
Purchase Currency by Czech Exporters Sourcing Abroad
2014 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Vojtko Viktor
Rethinking the Concept of Just Noticeable Difference in Online Marketing
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Tichá Lucie
Vojtko Viktor
Risks in International Road Cargo Transports – The Czech Transporters’ Perspective
2014 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Šalamoun Jan
Kubínová Jana
Pavezová Iveta
Strategic marketing and management of private labels
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Štumpf Petr
Strategic vision of Sustainable Tourism Development: Municipality of Strážný 2020
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Navrátil Josef
Knotek Jaroslav
Pícha Kamil
...
Šetrný cestovní ruch ve velkoplošně chráněných územích přírody: Jižní Čechy a Šumava
2014 KNIHA Odborná monografie
Detail Horáková Helena
Švarcová Marie
Teoretické aspekty marketingového řízení a význam jejich pochopení a zobecnění pro firemní praxi
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Švec Roman
Navrátil Josef
Pícha Kamil
The Impact of the Location on the Price Offered by Accommodation Establishments in Urban Areas
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Navrátil Josef
Lesjak Miha
Pícha Kamil
...
The Importance of Vulnerable Areas with Potential Tourism Development: A Case Study of the Bohemian Forest and South Bohemia Tourism Regions.
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Štumpf Petr
Vojtko Viktor
Dvořák Vladimír
TourWork
2014 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání workshopu
Detail Štumpf Petr
Úvodní slovo
2014 KAPITOLA V KNIZE Doslov, předmluva
Detail Novacká Ludmila
Visitor export in relation to economic impacts of travel and tourism in the capital Bratislava
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Škarvadová Hana
Šalamoun Jan
Vliv ochranné známky Fairtrade na chování spotřebitele
2014 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Solarová Petra
Vymezení pojmu "angažování zákazníků" (CE) vůči vztahovému marketingu
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Nagyová Ľudmila
Stávková Jana
Horská Elena
...
Výskum trhu
2014 KNIHA Učebnice
Detail Vojtko Viktor
Štumpf Petr
Dvořák Vladimír
Výsledky telefonického dotazování turistických informačních center v Jihočeském kraji
2014 ZPRÁVA Souhrnná výzkumná zpráva
Detail Vojtko Viktor
Štumpf Petr
Dvořák Vladimír
...
Výsledky výzkumu profilu návštěvníků Českých Budějovic v červnu až září 2014
2014 ZPRÁVA Souhrnná výzkumná zpráva
Detail Doležalová Hana
Pícha Kamil
Navrátil Josef
...
Změny ve struktuře regionální zemědělské bioprodukce (Jihočeský kraj)
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Solarová Petra
Způsoby angažování zákazníků v maloobchodních podnicích
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Navrátil Josef
Pícha Kamil
Martinat Stanislav
...
A Model for the identification of areas favourable for the development of tourism: a case study of the Šumava mts. and South Bohemia tourist regions (Czech republic)
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Solarová Petra
Angažování spotřebitelů v rámci produktové politiky podniku
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Solarová Petra
Angažování spotřebitelů v rámci produktové politiky podniku / Consumer engagement in product policy
2013 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Pícha Kamil
Skořepa Ladislav
Navrátil Josef
Assessment of the results of the strategic orientation on regional and local products in food retail
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Doležalová Hana
Leštinová Iva
Plášilová Šárka
...
Atlas ekologické zemědělské produkce
2013 MAPA Mapa
Detail Navrátil Josef
Pícha Kamil
Knotek Jaroslav
...
Comparison of attractiveness of tourist sites for ecotourism and mass tourism: The case of waters in mountainous protected areas
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Navrátil Josef
Pícha Kamil
Factors influencing the imposition of a charge on the entrance to the interpretive trails in the large protected areas
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Navrátil Josef
Pícha Kamil
Factors influencing willingness to recommend a visit to water-enhanced tourist attractions in Central-European mountainous and submontane landscapes
2013 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Šalamoun Jan
Škarvadová Hana
Pavezová Iveta
Fairtrade jako filozofie udržitelné spotřeby
2013 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Bergami Roberto
Fostering On-Line Communities of Practice through a New Educational Program for International Freight Forwarders in Australia
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Nagyová Ľudmila
Pícha Kamil
Skořepa Ladislav
...
Inovační potenciál Jihočeského kraje
2013 KNIHA Odborná monografie
Detail Dvořák Vladimír
Parmová Dagmar
Frková Iveta
Kapitoly z cestovního ruchu pro praxi
2013 KNIHA Učební texty
Detail Vojtko Viktor
Marketingová studie trhu dřevoobráběcích center pro firmu Houfek, a.s.
2013 ZPRÁVA Souhrnná výzkumná zpráva
Detail Váchal Jan
Vochozka Marek
Doležalová Hana
...
Podnikové řízení
2013 KNIHA Učebnice
Detail Srbová Alena
Překážky při zavádění systému HACCP v rámci Evropské unie
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Pavezová Iveta
Šalamoun Jan
Škarvadová Hana
Přístupy malých a středních podniků ke kooperaci ve vybraném regionu
2013 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Pavezová Iveta
Bergami Roberto
Regional branding: co-operation as the way forward for small local business enterprises in the Czech Republic
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Škarvadová Hana
Sluková Marcela
Honců Iva
...
The new use of barley in bakery and dairy products
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Švarcová Marie
Horáková Helena
Význam marketingu v konkurenčním prostředí
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vojtko Viktor
Pavezová Iveta
Klufová Renata
Závěrečná zpráva z výzkumu u stávajících a bývalých zákazníků E.ON
2013 ZPRÁVA Souhrnná výzkumná zpráva
Detail Štensová Antónia
Značky regionálnych produktov na Slovensku v kontexte rozvoja regiónu
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Vložit vše do košíku 1 - 117 z 117