Studium

Přihláška do navazujícího magister. studia
Žádost o ubytování v koleji JU
Žádost studenta 1
Návratka
Žádost studenta 2
Uznání předmětů
Technika zpracování bakalářských a diplomových prací
Výstupní list (ukončení, přerušení)
zápisový list
zápisový list
Smlouva - praxe
Přihláška k SZZ podzim 2015 bakaláři
Přihláška k SZZ podzim 2014 navazijící
Pozvánka Den otevřených dveří 2015
Přihláška k SZZ 2016 bakaláři
Přihláška k SZZ 2016 navazující
žádost studenta obecná
výstupní list nový
Důležité termíny
pokyny k vyplnění přihlášky 2015
Termíny přijímaček Bc.
Termíny přijímaček Ing.
UFRP-N studijní plán
UFRP Mgr.P(89-91)
UFRP Mgr.K(172-174)
EKINF Mgr.P(117-118)
OP Mgr.K(175-177)
OP Mgr.P(94-96)
REP Mgr.P(112-113)
REP Mgr.K(186-187)
SPEU Mgr.P(114-116)
SPEU Mgr.K(188-190)
EKINF Bc.P(67-69)
EKINF Bc.K(148-150)
FINMA Bc.P(70-72)
FINMA Bc.K(151-153)
SPVS Bc.P(79-81)
SPVS Bc.K(157-159)
REP Bc.P(61-63)
UFRP Bc.P(32-34)
UFRP Bc.K(120-122)
OP Bc.Pspec.20,obchod(41-44)
OP Bc.Kspec.21,obchod(133-136)
OP Bc.Pspec.30,ces.ruch(49-52)
OP Bc.Kspec.31,ces.ruch(141-144)
Průvodce BC
pruvodceBC.pdf
Stipendijní program Romského vzdělávacího fondu pro romské vysokoškolské studenty
Co by měl vědět student nastupující do 1. ročníku
Opakovací kurz středoškolské matematiky
harmonogram příp.týdne pro 1.roč Bc.studia
harmonogram příp.týdne pro 1.roč Bc.studia s MT
harmonogram-úvodní soustředění
Harmonogram ak.roku 2015/2016
přípravný týden pro 1.roč Bc
Magentka 2015/16
Harmonogram akce Vítání prváků EF JU
Předběžný harmonogram-státnice
imatrikulace
ECINF Bc.
Den otevřených dveří 2016
Termíny_bc_2016
Termíny_mgr_2016
Test VSP
Ukázka testu VSP
SCIO
Propozice k testu všeobecných studijních předpokladů - bakalářské studijní obory
EKINF_Bc15/16.
EKINF_mgr15/16
FINMA_final_v2_15/16
FINMA_final_v3_15/16
OP_bc_CR_v2_15/16
OP_bc_OBCHOD_v2_15/16
OP_Mgr_CR_v2st.akreditace15/16
OP_Mgr_OPv1_nová akreditace15/16
OP_Mgr_RM15/16
REP_Bc15/16
REP_Mgr_v3_15/16
SPEU_Mgr_spec10_v2_15/16
SPVS_Bc_v1_2_15/16
SPVS_Bc_v3_15/16
UFRP_Bc_v3_15/16
UFRP_Bc_v1_2_15/16
UFRP_Mgr_v1_15/16
UFRP_Mgr_v2_15/16