2008

opatření č. 1
Opatření děkana č. 1 ze dne 28.1.2008 - K zajištění studia v doktorském studijním programu
___opatření č. 11, přílohy č. 1 až 8
___opatření č. 15, přílohy
opatření č. 18
Opatření děkana č. 18 ze dne 29.9.2008 - změna opatření děkana č. 1/2008
opatření č. 20
Opatření děkana č. 20 ze dne 16.10.2008 - k ochraně osobních údajů při plnění povinností správce a zpracovatele osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb.
___opatření č. 19, přílohy č. 2 až 6
opatření č. 24
Opatření děkana č.241 ze dne 19.12.2008 - k užívání počítačů, počítačové sítě a softwaru na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
___opatření č. 24, příloha č. 1