opatření č. 20

Opatření děkana č. 20 ze dne 16.10.2008 - k ochraně osobních údajů při plnění povinností správce a zpracovatele osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb.

application/pdf od_2008_20.pdf — (pdf; 170 kB)