2009

opatření č. 1
Opatření děkana č. 1 ze dne 15.1.2009 - k povinnostem studentů vyjíždějících na zahraniční studijní pobyty
opatření č. 14
Opatření děkana č. 14 ze dne 20.10.2009 - Organizační změna na EF JU