2012

opatření č. 17
Opatření děkana č. 17 - Řád habilitačního řízení Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích