2015

OD 2012_17 - Regulations for Habilitation Proceedings at the Faculty of Economics of USB in České Budějovice
OD 2015_72 - přijímací řízení DSP
OD 2015_73 - k organizaci studia v BC a NMGr
OD 2015_74 - k přijímacímu řízení pro obor v anj
OD 2015_74 - k přijímacímu řízení do oboru v anj - anglicky
OD 2015_74 - Příloha č. 1 - k přijímacímu řízení do oboru v anj
OD 2015_85 - řád habilitačního řízení
OD 2015_85 - Regulations for Habilitation Proceedings at the Faculty of Economics of USB in CB
OD 2015_87 - k organizační změně
Opatření děkana č. 87/2015 je v případě zájmu k dispozici na sekretariátu děkana EF.
OD 2015_88 - přijímací rízení 2015_EKINF_AJ
OD 2015_88 - concerning the rules Bachelor study programme 2015_EKINF
OD 2015_90 - Ceník úhrad za administrativní úkony
OD 2015_91 - k pravidlům pro přechod účastníků dlouhodobých studijních programů celoživotního vzdělávání na EF JU do řádného studia
OD 2015_92 - k organizaci studia v doktorském studijním programu
OD 2015_92 - k organizaci studia v doktorském studijním programu AJ verze
OD 2015_96 - k přijímacímu řízení 2016 CZ
OD 2015_97 - k přijímacímu řízení 2016 do programů v cizím jazyce
OD 2015_97 - k přijímacímu řízení 2016 do programů v cizím jazyce AJ verze
OD 2015_98 - Řád habilitačního řízení
OD 2015_98 - Regulations for Habilitation Proceedings at the Faculty of Economics of USB in České Budějovice
OD č. 99/2016 - k organizační změně
Opatření děkana č. 99/2016 je v případě zájmu k dispozici na sekretariátu děkana EF.