Sdělení děkana

Sdělení děkana č. 52/2015
Organizační zajištění a časový harmonogram podzimního termínu státních závěrečných zkoušek 2015
Sdělení děkana č. 44/2015
Vyhlášení soutěže SVOČ pro akademický rok 2014-2015
Sdělení děkana č. 39/2014
SD 2014_39 - O uznávání předmětů absolvovaných na VOŠ v rámci studia v bakalářských studijních programech a oborech