2018

Sdělení děkana č. 95/2018
Organizační zajištění a časový harmonogram podzimního termínu státních závěrečných zkoušek 2018
Sdělení děkana č. 94/2018
Harmonogram 2. kola přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a oborů pro akademický rok 2018/2019
Sdělení děkana č. 88/2018
Přihlášky ke státní závěrečné zkoušce v zimním termínu v akademickém roce 2018/2019
Sdělení děkana č. 87/2018
Zápis do zimního semestru akademického roku 2018/2019
Sdělení děkana č. 86/2018
Organizační zajištění a časový harmonogram letního termínu státních závěrečných zkoušek
Sdělení děkana č. 84/2018
Organizační zajištění a časový harmonogram státních závěrečných zkoušek studijního programu Regional and European Project Management
Sdělení děkana č. 84/2018
Organization and timetable of State Final Examinations of the Master’s study program of Regional and European Project Management