Tisková zpráva z konference INPROFORUM Junior 2010

Dne 26. listopadu 2010 se uskutečnila na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích mezinárodní doktorská vědecká konference Inproforum Junior 2010. Cílem konference bylo setkání studentů doktorských programů a výměna zkušeností a poznatků z oblastí řízení, ekonomiky podniku a regionálního rozvoje.  Mottem konference byly podniky - regiony - organizace. Hlavním garantem konference byla prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc., děkanka Ekonomické fakulty.

Doktorská konference byla rozdělena do dvou odborných sekcí (sekce řízení podníků a inovace; sekce ekonomika a regiony), v kterých probíhala jednání a prezentace příspěvků. Před členy odborných komisí bylo prezentováno 28 příspěvků (z celkového počtu 36 přihlášených příspěvků). Studenti doktorského studia měli možnost prezentovat výsledky a témata svých disertačních prací a zapojit se do vědecké diskuse nad hlavními tématy konference. Pro účastníky konference bylo kromě oběda připraveno také občerstvení formou rautu.

Dne 26. listopadu 2010 se uskutečnila na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích mezinárodní doktorská vědecká konference Inproforum Junior 2010. Cílem konference bylo setkání studentů doktorských programů a výměna zkušeností a poznatků z oblastí řízení, ekonomiky podniku a regionálního rozvoje.  Mottem konference byly podniky - regiony - organizace. Hlavním garantem konference byla prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc., děkanka Ekonomické fakulty.

Doktorská konference byla rozdělena do dvou odborných sekcí (sekce řízení podníků a inovace; sekce ekonomika a regiony), v kterých probíhala jednání a prezentace příspěvků. Před členy odborných komisí bylo prezentováno 28 příspěvků (z celkového počtu 36 přihlášených příspěvků). Studenti doktorského studia měli možnost prezentovat výsledky a témata svých disertačních prací a zapojit se do vědecké diskuse nad hlavními tématy konference. Pro účastníky konference bylo kromě oběda připraveno také občerstvení formou rautu.