Patent

Patentem (P) je vynález, kterému je vydáno osvědčení o vynálezu, které uděluje:

  • u českého patentu Úřad průmyslového vlastnictví za podmínek stanovených zákonem č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů;
  • u evropského patentu Evropský patentový úřad (EPO) za podmínek stanovených evropskou patentovou úmluvou;
  • u ostatních patentů příslušný patentový úřad podle podmínek stanovených daným patentovým úřadem.

 

Výsledkem je udělený patent, který chrání původní výsledky výzkumu a vývoje, jež byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Za uplatněný výsledek tohoto druhu lze tedy považovat výsledek až v okamžiku vydání patentové listiny (v případě českého patentu), eventuálně jiné listiny, která má stejný účinek.

 

Patentem nejsou:

  • patentové přihlášky a to v jakékoliv fázi řízení o udělení patentu;
  • validace (překlad) patentu v dalších státech;
  • příslušným národním patentovým úřadem vydaná ochrana pro rostlinnou odrůdu nebo software (např. ochrana odrůd vydávaná patentovým úřadem USA, softwarová ochrana Ruské federace).