Akademický senát

Předseda
doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D. Katedra řízení
Místopředsedové
Ing. Tomáš Volek, Ph.D. Katedra ekonomiky
Klára Pavlíková student OP
Členové - akademičtí pracovníci
Ing. Jiří Alina, Ph.D. Katedra ekonomiky
Ing. Dagmar Bednářová, CSc. Katedra řízení
JUDr. Rudolf Hrubý Katedra práva
Ing. Daniel Kopta, Ph.D. Katedra účetnictvi a financí
Ing. Martina Novotná, Ph.D. Katedra ekonomiky
doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D. Katedra obchodu a cestovního ruchu
Ing. Roman Švec, Ph.D. Katedra obchodu a cestovního ruchu
Ing. Miroslava Vlčková, Ph.D. Katedra účetnictví a financí
Členové - studenti
David Havelec student ŘEP
Robert Klein  student OP
Ing. Ilona Berková  student DSP ŘEP
Klára Pavlíková  student OP
Adam Petráš  student OP