Volby do Akademického senátu EF JU

Ve volbách do Akademického senátu Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích bude ve dnech 18. - 19. dubna 2016 voleno 10 senátorů z řad akademických pracovníků a 5 senátorů z řad studentů na období let 2016 - 2019.

Volby do Akademického senátu EF JU se budou konat v následujícím termínu:

pondělí 18. dubna 2016 od 10 do 15 hod. - místo voleb: pavilon učeben F

úterý 19. dubna 2016 od 9 do 14 hod. - místo voleb: pavilon učeben F

 

Návrhy kandidátů na senátory mohou podávat členům volební komise všichni členové akademické obce do 4. dubna 2016. Další informace k volbám do Akademického senátu EF JU včetně kompletního harmonogramu  naleznete zde.