Fair Trade

Banner_FT_skoly_535.jpg

Leták_snídaně_2015

Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.

vojtko@ef.jcu.cz

Ing. Jan Šalamoun

salamj00@ef.jcu.cz

Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se stala první Fairtradovou fakultou na území České republiky.

 Dne 30. 4. 2012 vznikla řídící skupina (s pracovním názvem „Jsme fér“), která se tématu na fakultě věnuje, mezi její členy patří zástupci Katedry obchodu a cestovního ruchu a studentů. Následně 8. 6. 2012 podepsal děkan Ekonomické fakulty doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph. D. strategický dokument Deklarace podpory fair trade. V květnu fakulta uspořádala mj. férovou snídani u příležitosti Světového dne Fair trade. Ve výukovém pavilonu F v kampusu Jihočeské univerzity byla instalována výstava Pod slupkou tma, týkající se produkce banánů a ananasů. Pro studenty následovala přednáška zástupce fairtradového družstva El Ceibo pana Francisco Reynagy z Bolívie k produkci kakaa a fair trade. V září 2012 byla oficiálně podána žádost o přidělení statusu Fairtradová fakulta.

Uvítáme další zájemce o fair trade v naší fairtradové skupině!

 

Prodejní místa na Jihočeské univerzitě