Katedra aplikované matematiky a informatiky

Katedra aplikované matematiky a informatiky je důležitou součásti Ekonomické fakulty JU v Českých Budějovicích. Její členové vedou více než 30 kurzů pro bakalářské, magisterské i doktorské studium nejenom na ekonomické fakultě, ale i na jiných součástech Jihočeské univerzity. Základní kurzy jsou přednášeny paralelně v českém a anglickém jazyce. V rámci odborné činnosti členové katedry spolupracují s různými vědeckými týmy napříč celou Jihočeskou univerzitou, jedním ústavem AV ČR a různými podnikatelskými subjekty včetně významných bankovních institucí. Katedra je odborným garantem dvou studijních oborů. Konkrétně se jedná o bakalářský a magisterský studijní program „Ekonomická informatika“ a bakalářský studijní program „Finanční a pojistná matematika“.

 

Katedru lze dle odborného zaměření jednotlivých členů rozdělit na následující skupiny: matematika, statistika, operační analýza a informatika. Členům katedry se daří pravidelně publikovat vědecké práce v různých zahraničních odborných časopisech a vydavatelstvích. Členové katedry se účastní pravidelných výjezdů a studijních pobytů v zahraniční. Rovněž na katedru přijíždějí hosté z různých zahraničních univerzit (Polsko, Francie, Japonsko, USA, Slovensko, Brazílie). Personálně je katedra složena z dvaceti členů (1 profesor, 3 docenti, 14 odborných asistentů včetně externistů, dále jedné doktorandky a jedné sekretářky). 

http://kmi.ef.jcu.cz