Berková Ilona, Ing.

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
KFPMA Finanční a pojistná matematika KMI Ano
FINM Finanční matematika KMI Ano
KFINM Finanční matematika KMI Ano
MATI Matematika 1 KMI Ano
M1 Matematika 1 KMI Ano
MATII Matematika 2 KMI Ano
M2 Matematika 2 KMI Ano
KTPS1 Teorie pravděpodobnosti a statistika 1 KMI Ano
TPS1 Teorie pravděpodobnosti a statistika 1 KMI Ano
TS1 Teorie pravděpodobnosti a statistika 1 KMI Ano
TPS2 Teorie pravděpodobnosti a statistika 2 KMI Ano
TS2 Teorie pravděpodobnosti a statistika 2 KMI Ano
VSPR Vyrovnávací seminář z pravděpodobnosti KMI Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Berková Ilona
Mrkvička Tomáš
Clustering of Companies in an Inhomogeneous Space
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Berková Ilona
Adamová Markéta
Nývltová Kristýna
Dependence between selected perspectives in the Balanced Scorecard
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Berková Ilona
Mrkvička Tomáš
Klufová Renata
...
Detection of firms´ clustering by local scaling
2017 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Poster
Detail Berková Ilona
Adamová Markéta
Dvořáková Kristýna
Realtionships between fiancial and learning and growth perspectives in BSC
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Berková Ilona
Mrkvička Tomáš
Klufová Renata
...
Recognition of spatial relationships of companies by local scaling
2016 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Poster
Detail Berková Ilona
Mrkvička Tomáš
Spatial statistics: Recognition of Spatial Relationships of Companies
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Vložit vše do košíku 1 - 6 z 6