Hrubešová Marika, RNDr., Ph.D.

Odborné zaměření:

  • Matematika I
  • Matematika II
  • Matematika pro zemědělské obory
  • Repetitorium středoškolské matematiky
  • Vyrovnávací matematický seminář
  • Didaktika matematiky

 

Vzdělání:

  • 2005 - 2010: doktorské studium na Přírodovědecké fakultě MU v Brně, obor Obecné otázky matematiky, akademický titul Ph.D.
  • 2007: státní rigorózní zkouška na Přírodovědecké fakultě MU v Brně, akademický titul RNDr.
  • 2000 - 2005: Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích, obor: učitelství pro 2. st. ZŠ, specializace: matematika - zeměpis, akademický titul Mgr.
Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
QZMAT Matematika KMI Ano Ano
ZMAT Matematika KMI Ano Ano Ano
MATEA Matematika 1 KMI Ano Ano Ano
MATI Matematika 1 KMI Ano
M1 Matematika 1 KMI Ano
MATEB Matematika 2 KMI Ano Ano Ano
MATII Matematika 2 KMI Ano
OAA Operations Research KMI Ano
OA Operační výzkum KMI Ano
VMS Vyrovnávací matematický seminář KMI Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Vazdová Pavlína
Kafková Marika
Pejchová Kamila
...
Vliv aplikace nízkoteplotního plazmatického výboje na vybrané druhy plísní
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kafková Marika
Činčurová Lenka
Výuka matematiky na ZF JU s podporou Moodle
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kafková Marika
Interaktivní tabule v hodinách kombinatoriky
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kafková Marika
Interaktivní tabule v hodině matematiky
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kafková Marika
Využití interaktivní tabule ve výuce matematiky
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kafková Marika
Dvořáková Kateřina
E-learning a Globání škola
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kafková Marika
Výuka kombinatoriky s využitím interaktivní tabule
2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Vložit vše do košíku 1 - 7 z 7